Tariff

TBU-tallene tilsier fortsatt lav lønnsvekst

20.02.2017

Mandag kom Teknisk Beregningsutvalg (TBU) med grunnlaget for det kommende lønnsoppgjøret. Tallene underbygger behovet for fortsatt lav lønnsvekst, ifølge NHO.

Tariff_image.png
Flere tariffnyheter

AKTUELT

hjelmer2.jpg

BNL gjennomfører spørreundersøkelse om flerkulturelle arbeidsplasser

21.02.2017

Byggenæringens Landsforening sender tirsdag 21.02.2017 en spørreundersøkelse til et utvalg av kontaktpersoner i bedrifter som medlem i BNLs bransjeforeninger.

kaffeogmuffins.png

Seminar: Prosjekt og anbudssamarbeid - hva er lov

21.02.2017

1. mars inviterer NHO og Arntzen de Besche til frokostseminar kl 09:00 - 11:00. Temaet for seminaret er hvordan små og mellomstroe bedrifter kan samarbeide for å delta i større anbud og prosjekter.

lærlingbygg.jpg

NHO Morgenkaffe: Lærlingklausuler - hvordan gjennomføre i praksis?

20.02.2017

Næringslivet trenger i dag flere fagarbeidere for å sikre seg nødvendig kompetanse. Samtidig er det hvert år flere tusen kvalifiserte søkere til læreplass som ikke får tilbud.

ikon-seriost-arbeidsliv.png

Seriøst arbeidsliv

BNL har som mål å bidra til å bedre rammevilkårene til den seriøse delen av byggenæringen. BNL samarbeider med både myndigheter som skatt, politi og Arbeidstilsynet og arbeidstakerorganisasjonene for å gjøre det lettere å være seriøs og vanskeligere å være useriøs.

Miljo-og-Energi.png

Miljø og energi

BNL skal være en pådriver for miljøbevissthet i næringen og en balansert utvikling av miljøkrav. Herunder skal vi sikre at beslutninger om energi- og miljøtiltak knyttet til materialer, bygninger og anlegg baseres på kunnskap og fakta, og at helhetsperspektiv ligger til grunn.

Bolig-og-infrastruktur.png

Bolig og infrastruktur

Det må bygges 38 000 boliger hvert år. For å få fart på boligbyggingen må planleggingstiden halveres. Utbygging av infrastruktur er det viktigste grepet for å møte befolkningsveksten.

Utdanning-og-rekruttering.png

Utdanning og rekruttering

BNL har som overordnet mål å arbeide for at ungdom velger yrkesfag og realfag, samt å sørge for et utdanningssystem som er tilpasset bedriftenes behov.

Statistikk og fakta

Byggenæringen i Norge

Det er 55 150 bedrifter med 225 776 ansatte som omsetter for over 456 milliarder i den utøvende delen av byggenæringen.
Les mer

Norgeskart.png

Markedsrapporter

Nye prognoser for byggenæringen
Prognosesenteret har på oppdrag fra BNL utarbeidet oppdaterte prognoser for byggenæringen. Prognosene er nå tilgjengelige her på BNLs hjemmesider.
Last ned prognoser

Byggenæringens fremtidsbarometer
Undersøkelse om den økonomiske utviklingen i medlemsbedriftene, i tillegg inneholder undersøkelsen spørsmål om bedriftens bruk av etter og videreutdanning, innleie og svart arbeid.

Last ned byggenærings fremtidsbarometer