Tariff 2017

Protokoll anlegg 2017

24.04.2017

BNL og Norsk Arbeidsmandsforbund har kommet til enighet vedr. endringer i Overenkomsten for private anlegg som følge av lønnsoppgjøret 2017

Tariff_image.png
Flere tariffnyheter

AKTUELT

Markedskonferansen2017.JPG

Markedskonferansen 2017 - prosjekter for milliarder

24.04.2017

Fredag 5. mai går markedskonferansen 2017 av stabelen i Næringslivets Hus i Oslo. Dette er den tredje konferansen i rekken der fremtidige, offentlige byggeprosjekter og kommunale anleggsprosjekter i regionen blir presentert.

klokke.jpg

Det sentrale oppgjøret er vedtatt

24.04.2017

Det sentrale mellomoppgjøret mellom NHO og LO er nå vedtatt av partene, og de lokale forhandlingene kan nå starte.

kaffeogmuffins.png

Frokostmøte om logistikk i byggenæringen

24.04.2017

Velkommen til gratis frokostmøte 9. mai som setter fokus på viktigheten av å tenke nytt når det gjelder logistikk på byggeplasser.

ikon-seriost-arbeidsliv.png

Seriøst arbeidsliv

BNL har som mål å bidra til å bedre rammevilkårene til den seriøse delen av byggenæringen. BNL samarbeider med både myndigheter som skatt, politi og Arbeidstilsynet og arbeidstakerorganisasjonene for å gjøre det lettere å være seriøs og vanskeligere å være useriøs.

Miljo-og-Energi.png

Miljø og energi

BNL skal være en pådriver for miljøbevissthet i næringen og en balansert utvikling av miljøkrav. Herunder skal vi sikre at beslutninger om energi- og miljøtiltak knyttet til materialer, bygninger og anlegg baseres på kunnskap og fakta, og at helhetsperspektiv ligger til grunn.

Bolig-og-infrastruktur.png

Bolig og infrastruktur

Det må bygges 38 000 boliger hvert år. For å få fart på boligbyggingen må planleggingstiden halveres. Utbygging av infrastruktur er det viktigste grepet for å møte befolkningsveksten.

Utdanning-og-rekruttering.png

Utdanning og rekruttering

BNL har som overordnet mål å arbeide for at ungdom velger yrkesfag og realfag, samt å sørge for et utdanningssystem som er tilpasset bedriftenes behov.

Statistikk og fakta

Byggenæringen i Norge

Det er 55 150 bedrifter med 225 776 ansatte som omsetter for over 456 milliarder i den utøvende delen av byggenæringen.
Les mer

Norgeskart.png

Markedsrapporter

Nye prognoser for byggenæringen
Prognosesenteret har på oppdrag fra BNL utarbeidet oppdaterte prognoser for byggenæringen. Prognosene er nå tilgjengelige her på BNLs hjemmesider.
Last ned prognoser

Byggenæringens fremtidsbarometer
Undersøkelse om den økonomiske utviklingen i medlemsbedriftene, i tillegg inneholder undersøkelsen spørsmål om blant annet bedriftens kompetansebehov. Undersøkelsen blir gjennomført i januar hvert år. Last ned siste utgave her: 
Last ned byggenærings fremtidsbarometer