HOVEDTARIFFOPPGJØR 2018:

Tariffoppgjøret 2018: Informasjon om resultatet

02.05.2018

Her finner du mer informasjon om årets tariffoppgjør inkludert nye lønnssatser for den enkelte overenskomst.

Les flere tariffnyheter

AKTUELT

jonogLin.jpg

Etikk og rekruttering på dagsordenen på BNLs generalforsamling

18.06.2018

BNLs generalforsamling 2018 gikk av stabelen på Grand Hotel i Oslo fredag 15. juni 2018.

Dag_Andresen.jpg

Nytt styre i BNL

18.06.2018

På BNLs generalforsamling fredag 15. juni ble Dag Andresen gjenvalgt som styreleder i BNL.

ArnhildGjonnes.jpg

Avlyser anbudskonkurransen på nytt sykehus: – Svært uheldig, mener NHO og BNL

14.06.2018

I går ettermiddag avlyste styret i Helse Møre og Romsdal anbudskonkurransen om å bygge nytt sykehus utenfor Molde. – De må lytte når vi gir gode innspill, sier Arnhild Dordi Gjønnes i NHO.

ikon-seriost-arbeidsliv.png

Seriøst arbeidsliv

BNL har som mål å bidra til å bedre rammevilkårene til den seriøse delen av byggenæringen. BNL samarbeider med både myndigheter som skatt, politi og Arbeidstilsynet og arbeidstakerorganisasjonene for å gjøre det lettere å være seriøs og vanskeligere å være useriøs.

Miljo-og-Energi.png

Miljø og energi

BNL skal være en pådriver for miljøbevissthet i næringen og en balansert utvikling av miljøkrav. Herunder skal vi sikre at beslutninger om energi- og miljøtiltak knyttet til materialer, bygninger og anlegg baseres på kunnskap og fakta, og at helhetsperspektiv ligger til grunn.

Bolig-og-infrastruktur.png

Bolig og infrastruktur

Det må bygges minst 33 000 boliger hvert år. For å få fart på boligbyggingen må planleggingstiden halveres. Utbygging av infrastruktur er det viktigste grepet for å møte befolkningsveksten.

Utdanning-og-rekruttering.png

Utdanning og rekruttering

BNL har som overordnet mål å arbeide for at ungdom velger yrkesfag og realfag, samt å sørge for et utdanningssystem som er tilpasset bedriftenes behov.

Statistikk og fakta

Byggenæringen i Norge

Det er 58 488 bedrifter med 234 624 ansatte som omsetter for over 521  milliarder.
Les mer

Norgeskart.png

Markedsrapporter

Nye prognoser for byggenæringen
Prognosesenteret har på oppdrag fra BNL utarbeidet oppdaterte prognoser for byggenæringen. Prognosene er nå tilgjengelige her på BNLs hjemmesider.
Last ned prognoser

Byggenæringens fremtidsbarometer
Undersøkelse om den økonomiske utviklingen i medlemsbedriftene, i tillegg inneholder undersøkelsen spørsmål om blant annet bedriftens kompetansebehov. Undersøkelsen blir gjennomført i januar hvert år. Last ned siste utgave her: 
Last ned byggenærings fremtidsbarometer