Tariffoppgjøret 2016

Enighet tømmermåleroverenskomsten

25.05.2016

Tirsdag 24. mai ble det enighet mellom Parat og BNL i forhandlingene vedrørende tømmermåleroverenskomsten.

Tariff_image.png
Alt om tariffoppgjøret

AKTUELT

kart.jpg

Workshop Digitalt Veikart 16. juni

24.05.2016

16. juni arrangerer BNL workshop om digitalt veikart på Næringslivets Hus. Workshopen er den første av to som skal bidra til å lage veikartet for en digital byggenæring. Målet er å løfte problemene opp og synliggjøre hvilket potensial de digitale løsningene har. Arrangementet starter kl. 09.00 og slutter 17.00. Det blir servert lunsj.

handtrykk2.jpg

Overenskomsten for asfaltarbeid og veivedlikehold vedtatt

20.05.2016

Den 19. mai ble det avholdt uravstemning over forhandlingsresultatet for revisjon av Overenskomsten for asfaltarbeid og veivedlikehold. Fellesforbundet har meddelt BNL at forhandlingsresultatet ble vedtatt.

Stein_mlf.png

Ny adm. direktør i MLF

20.05.2016

Stein Hesstvedt har takket ja til stilling som administrerende direktør for MLF. Han begynner i stillingen 1. juni 2016. Hesstvedt kommer fra stillingen som kvalitetssjef i Alliero as.

ikon-seriost-arbeidsliv.png

Seriøst arbeidsliv

BNL har som mål å bidra til å bedre rammevilkårene til den seriøse delen av byggenæringen. BNL samarbeider med både myndigheter som skatt, politi og Arbeidstilsynet og arbeidstakerorganisasjonene for å gjøre det lettere å være seriøs og vanskeligere å være useriøs.

Miljo-og-Energi.png

Miljø og energi

BNL skal være en pådriver for miljøbevissthet i næringen og en balansert utvikling av miljøkrav. Herunder skal vi sikre at beslutninger om energi- og miljøtiltak knyttet til materialer, bygninger og anlegg baseres på kunnskap og fakta, og at helhetsperspektiv ligger til grunn.

Bolig-og-infrastruktur.png

Bolig og infrastruktur

Det må bygges 38 000 boliger hvert år. For å få fart på boligbyggingen må planleggingstiden halveres. Utbygging av infrastruktur er det viktigste grepet for å møte befolkningsveksten.

Utdanning-og-rekruttering.png

Utdanning og rekruttering

BNL har som overordnet mål å arbeide for at ungdom velger yrkesfag og realfag, samt å sørge for et utdanningssystem som er tilpasset bedriftenes behov.

Statistikk og fakta

Byggenæringen i Norge

Det er 55 150 bedrifter med 225 776 ansatte som omsetter for over 456 milliarder i den utøvende delen av byggenæringen.
Les mer

Norgeskart.png

Markedsrapporter

Nye prognoser for byggenæringen
Prognosesenteret har på oppdrag fra BNL utarbeidet oppdaterte prognoser for byggenæringen. Prognosene er nå tilgjengelige her på BNLs hjemmesider.
Last ned prognoser

Byggenæringens fremtidsbarometer
Undersøkelse om den økonomiske utviklingen i medlemsbedriftene, i tillegg inneholder undersøkelsen spørsmål om bedriftens bruk av etter og videreutdanning, innleie og svart arbeid.

Last ned byggenærings fremtidsbarometer