Tariffoppgjøret 2016

Anleggsoverenskomsten vedtatt

10.06.2016

Norsk Arbeidsmandsforbund har i dag 10. juni informert at Overenskomsten for Private anlegg ble vedtatt i uravstemning. Det betyr at endringene i overenskomsten skal nå gjennomføres i bedriften.

Tariff_image.png
Alt om tariffoppgjøret

AKTUELT

audun_presseb.jpg

Endringer i byggherreforskriften må utsettes

23.06.2016

BNL mener regjeringens endringer i byggherreforskriften ikke vil ha den tilsiktede virkning, men skape økt byråkrati, økte kostnader og uklarheter på byggeplass. – Regjeringen må utsette de varslede endringene, sier Audun Lågøyr, næringspolitisk direktør i BNL.

AGjonnes-114.jpg

Mer kunnskap mot arbeidskrim

23.06.2016

Kompetansen hos offentlige innkjøpere må styrkes for å unngå arbeidslivskriminalitet. NHO foreslår at det opprettes et anskaffelsesakademi.

riksrevisjonen.png

– Svært urovekkende

21.06.2016

Riksrevisjonens to rapporter om innsatsen mot arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping ved offentlige anskaffelser er urovekkende. – Nå må innsatsen forsterkes og regjeringen må få fortgang i varslede tiltak, sier Jon Sandnes, BNLs adm. direktør.

ikon-seriost-arbeidsliv.png

Seriøst arbeidsliv

BNL har som mål å bidra til å bedre rammevilkårene til den seriøse delen av byggenæringen. BNL samarbeider med både myndigheter som skatt, politi og Arbeidstilsynet og arbeidstakerorganisasjonene for å gjøre det lettere å være seriøs og vanskeligere å være useriøs.

Miljo-og-Energi.png

Miljø og energi

BNL skal være en pådriver for miljøbevissthet i næringen og en balansert utvikling av miljøkrav. Herunder skal vi sikre at beslutninger om energi- og miljøtiltak knyttet til materialer, bygninger og anlegg baseres på kunnskap og fakta, og at helhetsperspektiv ligger til grunn.

Bolig-og-infrastruktur.png

Bolig og infrastruktur

Det må bygges 38 000 boliger hvert år. For å få fart på boligbyggingen må planleggingstiden halveres. Utbygging av infrastruktur er det viktigste grepet for å møte befolkningsveksten.

Utdanning-og-rekruttering.png

Utdanning og rekruttering

BNL har som overordnet mål å arbeide for at ungdom velger yrkesfag og realfag, samt å sørge for et utdanningssystem som er tilpasset bedriftenes behov.

Statistikk og fakta

Byggenæringen i Norge

Det er 55 150 bedrifter med 225 776 ansatte som omsetter for over 456 milliarder i den utøvende delen av byggenæringen.
Les mer

Norgeskart.png

Markedsrapporter

Nye prognoser for byggenæringen
Prognosesenteret har på oppdrag fra BNL utarbeidet oppdaterte prognoser for byggenæringen. Prognosene er nå tilgjengelige her på BNLs hjemmesider.
Last ned prognoser

Byggenæringens fremtidsbarometer
Undersøkelse om den økonomiske utviklingen i medlemsbedriftene, i tillegg inneholder undersøkelsen spørsmål om bedriftens bruk av etter og videreutdanning, innleie og svart arbeid.

Last ned byggenærings fremtidsbarometer