Ferie

Ferie er lovbestemt og rettighetene kan ikke fravikes i arbeidstakers disfavør. Ferielovens formål er å sikre arbeidstaker rett til årlig feriefritid og feriepenger.

Tariffavtalene gir utvidet rett til feriefritid, den avtalefestede ferien. Rettighetene er tatt inn i alle tariffavtaler hvor LO og NHO eller NHO og YS er part. 

BNL og Fellesforbundet foreslår hvert år hvordan ferien i byggfagene skal avvikles i ferieåret. Det er en anbefaling til de lokale parter og hensikten er å samordne ferien for ulike faggrupper på byggeplass.

Hjelm_fb.jpg

Bygningsferien 2018

BNL og Fellesforbundet er enige om at den anbefalte bygningsferien 2018 legges fra mandag 9. juli til og med fredag 27. juli, altså uke 28,29 og 30.

 

Sommerferien 2018 anbefales lagt til til ukene 28, 29 og 30 (fra og med mandag 9. juli til og med fredag 27. juli).

1. Påsken 2018 (3 feriedager)

For påsken anbefaler partene at 3 feriedager legges til mandag, tirsdag og onsdag i påskeuken.

2. Fredag 11. mai 2018 (1 feriedag)

Partene anbefaler at en feriedag legges til fredag 11. mai.

3. Sommerferien 2018 (hovedferie - 3 uker, 15 feriedager)
Sommerferien 2018 anbefales lagt til tiden fra og med mandag 9. juli til og med fredag 27. juli. (Uke 28, 29, 30).

Annen plassering av ferien ved lokal avtale.
Ferieplasseringen er en anbefaling fra organisasjonene. Hvis man i bedriften ønsker en annen plassering av sommerferien ut fra lokale eller arbeidsmessige forhold, bør det skje ved at BNLs medlemmer som er bundet av Fellesoverenskomst for byggfag samordner ferieavviklingen lokalt i samarbeid med de lokale foreninger.

4. øvrige feriedager (6 feriedager)
Plassering av 6 feriedager avtales lokalt.

Annen plassering av ferien ved lokal avtale
Ferieplasseringen er en anbefaling fra organisasjonene. Hvis man i bedriften ønsker en annen plassering av sommerferien ut fra lokale eller arbeidsmessige forhold, bør det skje ved at BNLs medlemmer som er bundet av Fellesoverenskomst for byggfag samordner ferieavviklingen lokalt i samarbeid med de lokale foreninger.

 

Arbeidsgiver skal drøfte fastsetting av ferien med den enkelte arbeidstaker. Drøftingen skal gjøres i god tid før ferien tas. Dersom partene ikke blir enig, bestemmer arbeidsgiver når ferien skal tas. Dette står i ferielovens § 6.

Arbeidstaker kan kreve at hovedferien, tre uker sammenhengende, legges i tiden til tiden for hovedferien som er 1. juni til 30. september i ferieåret, se ferieloves § 7. Sommerferien skal være på tre uker.

Spørsmålet er vanligvis om arbeidsgiver kan bestemme at arbeidstaker må legge ferien til oppsigelsestid.

Svaret er at arbeidsgiver kan bestemme det, dersom arbeidstakers oppsigelsestid er 3 måneder eller lengre. Se ferielovens § 8 (1). Dersom ferien er avtalt før oppsigelsen, kan arbeidstaker imidlertid motsette seg det.

Arbeidstaker kan bare kreve å ta ferien i oppsigelsestid dersom det ikke er tid til å avikle ferien i hovedferieperioden eller innen ferieårets utløp. Hovedferien er perioden 1. juni til 30. september.
 

Feriepenger skal utbetales siste lønningsdag før ferien tas.

Se ferielovens § 11. Arbeidsgiver skal altså ikke utbetale feriepengene på et tidligere tidspunkt selv om arbeidstaker mener å ha god grunn til det. Arbeidsgiver kan risikere å måtte betale feriepengene på nytt etter erstatningsbestemmelsene i ferielovens § 14.

Det er utvidet rett til feriefritid i tariffavtalene, den avtalefestede ferien.

Avtalen gir rett til 4 dager betalt ferie i tillegg til ferielovens 21 dager. På denne måten innføres den 5 ferieuke i tariffbundne bedrifter uten at ferieloven er endret tilsvarende. Reglene for avvikling av ekstraferien følger i hovedtrekk samme bestemmelser som ferieloven. 

KONTAKT
annickeniversen_pf.jpg

Annicken Iversen

Advokat

  Telefon:  

  Mobil:   992 07 731

  E-post:  

bjarnebrunes_pf.jpg

Bjarne Brunæs

Advokat

  Telefon:  

  Mobil:   908 33 783

  E-post: