Etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanning for medarbeidere i byggenæringen er viktig for at næringen skal kunne holde tritt med den tekniske utviklingen, endringer i regelverket og være innovativ.

tunellmåling.jpg

BNL mener

Det er viktig å få på plass et helhetlig og sammenhengende etter- og videreutdanningssystem - med sømløse overganger mellom de ulike utdanningene.

  • Det offentlige må prioritere å utvikle en solid formell videreutdanning i lærefag
  • Utvikling av slike tilbud må skje i tett i samarbeid med partene i arbeidslivet
  • Gjennom et helhetlig utdanningssystem skal en håndverker og fagarbeider på sikt kunne tilegne seg kompetanse i lærefaget på fagskole og/eller høyskole og/eller universitet
  • Det må etableres forutsigbare overganger mellom de forskjellige studiene

Etterutdanning definerer BNL som faglig påfyll og perfeksjonering i det enkelte fag, for å holde seg oppdatert i eller gå dypere inn i eget håndverks- eller ingeniørfag.

Videreutdanning definerer BNL  som utdanning til nye oppgaver og nye stillinger, men som regel med basis i eget fag eller kvalifikasjoner.

For etterutdanning tilbys det en rekke kurs både fra ulike utdanningsinstitusjoner og innenfor byggenæringens bransjer. For mer informasjons se om bransjenes tilbud se deres hjemmesider


KONTAKT
jorgenleegaard_pf.jpg

Jørgen Leegaard

Direktør samfunnspolitikk

  Telefon:  

  Mobil:   481 48 240

  E-post:  

kjerstigrindal_pf.jpg

Kjersti Grindal

Fagsjef kompetansepolitikk

  Telefon:  

  Mobil:   982 04 144

  E-post: