Statistikk og marked

Byggenæringen er Norges største distriktsnæring og Norges nest største fastlandsnæring. Her finner du oversikt over relevant statistikk og prognoser for byggenæringen.

piler.jpg

Nøkkeltall for byggenæringen

  • 55 150 bedrifter
  • 225 776  ansatte 
  • Omsetning: 456  milliarder ( Strukturstatistikk fra SSB for siste år: 2014)

BNLs prognoser

Prognosesenteret utarbeider hvert år prognoser for BNLs medlemsbedrifter. Nye prognose blir lagt ut her to ganger i året. Den nyeste rapporten er fra juni 2016 og du finner den i lenke til høyre.

Til tross for økende usikkerhet omkring utviklingen i norsk økonomi, er det fortsatt gode tider i bygg- og anleggsnæringen for landet under ett, selv om det er variasjoner fra distrikt til distrikt.

På landsbasis har nedgang i igangsettingen av private næringsbygg delvis blitt kompensert av at både boligbygging og igangsettingen av offentlig bygg. Som forventet er anleggsmarkedet i vekst.

Vi venter at den sesongjusterte byggproduksjonen vi ligge litt over 2015-nivået også i resten av året.

Rapporten inneholder en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi og en vurdering av BNLs prognoser for BA-markedet, i lys av oppdatert informasjon om byggeaktiviteten i 2016 og den økonomiske utviklingen. Rapporten utgis i samarbeid med Prognosesenteret AS. BNLs BNL publiserer prognoser to ganger i året. Rapportene utarbeides i samarbeid med Prognosesenteret AS.


Konkurser i Byggenæringen

Hver uke publiserer Bygg.no antall konkurser i byggenæringen basert på uttak fra Brønnøysundregisteret. Her finner du en strukturert oversikt over antallet konkurser tilbake til 2009. Statistikken blir oppdatert hver uke.


Arbeidsledighet

Byggenæringen er en svært konjunkturutsatt næring og arbeidsledigheten svinger svært mye gjennom året. Her finner du oppdatert statistikk fra NAV om arbeidsledigheten innen byggenæringen og industrien. Statistikken oppdateres hver måned.

SSB publiserer hver måned en arbeidskraftsundersøkelse- AKU. Det er en utvalgsundersøkelse som måler potensiell arbeidskraft. Den tar i større grad enn NAVs tall inn folk som er undersysselsatt og som går i mindre stillinger enn ønskerlig.

 


Bransjestatistikk

Norsk Trevare
Boligprodusentenes Forening
Byggevareindustriens forening
KONTAKT
jomartalsnesheggdal.jpg

Jomar Talsnes Heggdal

Næringspolitisk rådgiver

  Telefon:  

  Mobil:   901 73 541

  E-post: