Statistikk og marked

Byggenæringen er Norges største distriktsnæring og Norges nest største fastlandsnæring. Her finner du oversikt over relevant statistikk og prognoser for byggenæringen.

piler.jpg

Nøkkeltall for byggenæringen

  • 57 231 bedrifter
  • 234788  ansatte 
  • Omsetning: 521,8 milliarder (Strukturstatistikk 2016 SSB)

Prognoser

Prognosesenteret utarbeider hvert år prognoser for BNLs medlemsbedrifter. Nye prognose blir lagt ut her to ganger i året.

Siste prognoserapport er fra november 2017. Se lenke til høyre.

KONTAKT

Jomar Talsnes Heggdal

Fagsjef - næringspolitikk

  Telefon:  

  Mobil:   901 73 541

  E-post:  


Byggenæringens Fremtidsbarometer 2018

Årets undersøkelse viser at optimismen i næringen fortsatt er høy, men forventningene til resultat følger ikke etter. Omlag halvparten av bedriftene forventer at 2018 skal bli bedre enn 2017, og 50 prosent av bedriftene skal ansette flere i løpet av første halvår av 2018.

Det er ikke store forskjeller mellom de ulike bransjene og geografi å spore i denne undersøkelsen med noen unntak. Rogaland kan se ut til å være fortsatt preget av nedturen i 2016, selv om dette ikke gjelder alle bransjer og markeder. Troms er et annet fylke som utpeker seg når det gjelder mindre forventninger til 2018, mens VestAgder er mer positiv. Blant bransjene er det bedrifter i Boligprodusentene som forventer at 2018 skal bli bedre enn 2017.

Tiltroen til Norges økonomi er den sterkeste på 10 år. Optimismen strekker seg helt inn i 2019, for både bedriftenes egen økonomi og landets økonomi. Samtidig viser medlemsundersøkelsen at det er flere som er pessimistiske for 2018 enn for 2019 på egen bedrift vegne.

Mange av bedriftene i byggenæringen er optimistiske, også når det kommer til forventningene til resultat, men de fleste bedriftene forventer å gå med overskudd mellom 3–6 prosent. Over 20 prosent av bedriftene forventer at de skal gå i null eller med underskudd i 2017, det viser at konkurransen i markedet er stor og prispresset høyt.

Halvparten av bedriftene i undersøkelsen skal ansette, det er en stor økning fra i fjor. Samtidig er det stadig færre som skal nedbemanne. Her er det forskjeller knyttet til størrelser på bedrift og bransje. De største bedriftene ser ut til å planlegge å ansette mer enn de mindre. Samtidig er det flere innen byggevareindustri som svarer at de skal nedbemanne.

Byggenæringen er svært lokal og godt marked i en by kan allikevel bety dårlige tider bare noen kilometer unna. Det har vært stabilt underskudd på å få tak i kvalifisert arbeidskraft de siste årene.

Nesten fire av 10 bedrifter får fortsatt ikke tak i fagarbeidere. Bedriftene bekrefter også at dette er den viktigste årsaken til at de holder lærlinger. Det anses som den beste måten å sørge for etterveksten av fagarbeidere på. Knapphet på ansatte, store svingninger i markedet gjør også at behovet for å leie inn er stort. De fleste leier inn fra andre produksjonsbedrifter eller bemanningsbyråer. Dette gjelder alle bransjer.

KONTAKT

Jomar Talsnes Heggdal

Fagsjef - næringspolitikk

  Telefon:  

  Mobil:   901 73 541

  E-post:  


Arbeidsledighet

Byggenæringen er en svært konjunkturutsatt næring og arbeidsledigheten svinger svært mye gjennom året. Her finner du oppdatert statistikk fra NAV om arbeidsledigheten innen byggenæringen og industrien. Statistikken oppdateres hver måned.

SSB publiserer hver måned en arbeidskraftsundersøkelse- AKU. Det er en utvalgsundersøkelse som måler potensiell arbeidskraft. Den tar i større grad enn NAVs tall inn folk som er undersysselsatt og som går i mindre stillinger enn ønskerlig.

 


Bransjestatistikk

Norsk Trevare
Boligprodusentenes Forening
Byggevareindustriens forening
KONTAKT
jomartalsnesheggdal.jpg

Jomar Talsnes Heggdal

Fagsjef - næringspolitikk

  Telefon:  

  Mobil:   901 73 541

  E-post: