Maler

I forbindelse med BNLs prosjekt bolig- og infrastruktur ble det utvilket maler for utbyggingsavtaler. Disse malene kan du laste ned her.

Utbyggingsavtaler

Utbyggingsavtaler - kombinert

Utbyggingsavtaler - Valdresmodellen

Utbyggingsavtale - kontantbidrag

Utbyggingsavtaler - realytelse