BNL

BNL er den største interesseorganisasjonen for bedrifter og arbeidsgivere i byggenæringen i Norge. Dette gir slagkraft som kommer deg til gode som medlem i en av BNLs 15 bransjeorganisasjoner.

JonSandnes_shv_standard.jpg

Byggenæringens talerør

"Som den ledende interesseorganisasjonen for byggenæringen, legger vi ned en stor innsats i politiske møter og innspill til stortingspolitikere, regjeringen og departementer". 
Jon Sandnes, adm. dir. i BNL

BNL er en paraplyorganisasjon for 15 bransjer som har over 4000 medlemsbedrifter og sysselsetter mer enn 70 000 ansatte. BNL ble etablert i 1997 og er i dag den tredje største landsforeningen i NHO.

BNL organiserer industri og eiendomsbedrifter, samt utøvende håndverkere og entreprenører.

Dette jobber vi med:

  • Sikre konkurransekraft og fornuftig lønnsdannelse
  • Sikre en seriøs næring med nødvendig kompetanse
  • Sikre gode og stabile rammebetingelser
  • Sikre konkurranse på like vilkår

Dette hjelper vi deg med:

  • BNL har ansvar for tariffavtalene i byggenæringen med tilhørende tariffrevisjoner, fortolkning og tvistebehandling.
  • BNL  tilbyr medlembedriftene veiledning i kollektiv og individuell arbeidsrett, kurs i rådgivning innen for HMS, tilgang på prognoser og annen relevant informasjon for byggenæringen.

BNLs strategi mot 2020
BNL arbeidet i 2016/17 med å meisle ut en ny strategi. Denne ble vedtatt på BNLs generalforsmaling 31. mail 2017. Strategien finner du i lenke nederst på siden.

VISJON:

BNL skal:

  • Representere en lønnsom, fremtidsrettet og respektert byggenæring.
  • Samle hele verdikjeden i en næringsorganisasjon 


KONTAKT
marilangholm.png

Mari Vianne Langholm

Administrasjonssekretær

  Telefon:  

  Mobil:   97070689

  E-post: