Bli medlem

Alle bedrifter som er tilknyttet byggenæringen, er velkommen som medlem i en av BNLs 15 bransjeforeninger.

tunellmåling.jpg

Samlingspunkt for byggenæringen

BNL er den største interesseorganisasjonen for bedrifter og arbeidsgivere i byggenæringen i Norge. Dette gir slagkraft som kommer deg til gode som medlem i en av BNLs 15 bransjeorganisasjoner.

Medlemsfordeler

  • Juridisk hjelp i tariffspørsmål, arbeidsrettslige spørsmål, lønnssystemer, omorganisering og oppsigelser
  • Løpende orientering om aktuelle saker for bransjen
  • Hjelp i helse-, miljø- og sikkerhetsspørsmål
  • Rekrutterings-, fagopplærings-, etter- og videreutdannings- og lederutdanningsspørsmål
  • Rådgivning og hjelp i næringslivsspørsmål
  • Hjelp til kontakt med offentlige organer og myndigheter
  • Tilgang til viktige og oppdaterte markedsprognoser og statistik
  • Utdanningstilbud, kurs og konferanser.
  • Veiledning vedr. forsknings- og utviklingsprosjekter
  • Ta gjerne kontakt med oss eller en av bransjeforeningene dersom du har spørsmål om medlemskap.


KONTAKT