Ny tilbudstruktur for yrkesfagene

Publisert: 14.03.2018 Endret: 14.03.2018

Mange av BNL og bransjenes innspill til ny tilbudsstruktur for yrkesfagene er blitt lyttet til, sier Jørgen Leegaard, direktør for Samfunnspolitikk i BNL.

Bygningsarbeider_Lavenergiprogrammet.png

Illustrasjonsfoto: Lavenergiprogrammet

Kunnskapsdepartementet har fastsatt endringer i tilbudsstrukturen for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene etter at forslag om endringer har vært på offentlig høring. Endringene vil gjelde fra skoleåret 2020-2021.  De største endringene har Kunnskapsdepartementet delt i tre hovedgrep:

 • Flere elever skal få spesialisering fra første året. Flere programområder vil bli delt i andreåret for å gi økt spesialisering. For eksempel vil Vg2 Byggteknikk bli delt i Vg2 Tømrer og Vg2 Betong og mur. Vg2 Klima, energi og miljø blir delt i Vg2 Rør og Vg2 Tak, membran og blikkenslager.
 • Antall utdanningsprogrammer utvides fra åtte til ti for å samle elever med likere faglig innhold. Målet er å gi økt faglig spesialisering og tidligere spesialisering. Blant annet blir det opprettet et nytt fag for Design og tradisjonshåndverk.
 • Regjeringen vil fase ut lærefag som nesten ikke har hatt lærlinger de seneste årene.

Kunnskapsministeren sa også under pressekonferansen at regjeringen ønsker å øke partenes innflytelse på innholdet i fagutdanningen ytterligere. 

Etter at tilbudsstrukturen er ferdig fastsatt vil det bli utarbeidet nye læreplaner.

Fastsatte endringer i tilbudsstrukturen for BNLs lærefag:

 • Vg1 Bygg- og anleggsteknikk beholdes som felles inngang til bygg og anlegg
 • Vg2 Byggteknikk deles i Vg2 Tømrer og Vg2 Betong og mur
 • Vg2 KEM deles i Vg2 Rør og Vg2 Tak, membran og blikkenslager (navnet på sistnevnte er kun Kunnskapsdepartementets arbeidstittel)
 • Anleggsgartnerfaget flyttes fra utdanningsprogrammet Naturbruk til Bygg- og anleggsteknikk og får også eget Vg2
 • Trefagene samles i felles Vg2 Treteknikk (Limtreproduksjonsfaget, trelastfaget og trevare- og bygginnredningsfaget)
 • Etablering av nytt Vg2 Overflateteknikk (industrimalerfaget og malerfaget)
 • Etablering av Anleggsrørleggerfaget som nytt lærefag (Vg3)
 • Etablering av Vei- og anleggsfaget som nytt lærefagfag (Vg3)
 • Etablering av nytt lærefag, Vg3 Ventilasjonsteknikerfaget i utdanningsprogrammet Elektro
 • Stillasfaget endres til særløpsfag (1+3)
 • Vg3 Isolatørfaget endres fra særløpsfag (1+3) til (2+2)-fag
 • Renholdsoperatørfaget endres til særløpsfag (1+3)

BNLs ønske var at også møbelsnekkerfaget skulle legges til Vg2 Treteknikk. Dette er ikke etterkommet av Kunnskapsdepartementet.  

Forslag til fordypning i læretiden i bedrift – Vg3
Fordypning som en del av lærefaget ble lagt frem av Kunnskapsdepartementet som en egen del av høringen om ny tilbudsstruktur. BNL støttet i sitt høringssvar forslaget til fordypning i de lærefag der fageierne ønsket det, og der fordypningen er en del av lærefaget. Dette forslaget har departementet meldt at de ønsker å utrede nærmere, og det er derfor ikke blitt lagt frem videre detaljer angående dette nå, sier Leegaard.

Regionale/nasjonale kompetansesentre

BNL mente i sitt høringssvar at regionale/nasjonale kompetansesentre må være en del av ny tilbudsstruktur. Dette er viktig for å gi tilbud til de små fagene ved å samle kompetansen og sikre elevgrunnlaget. Kunnskapsdepartementet har ikke tatt stilling til dette på det nåværende tidspunkt.