Statsbudsjettet 2018: A-krimsentrene må styrkes

Publisert: 12.10.2017 Endret: 12.10.2017

Regjeringen styrker ikke kampen mot arbeidslivskriminalitet. Norge må bruke mindre penger og øke inntektene, allikevel foreslår ikke regjeringen flere a-krimsentre. – Erfaringene fra sentrene viser at skatteinntektene øker og markedet blir bedre for de seriøse bedriftene, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

byggeplass_oslo.png

Det må bli enklere å være seriøs og vanskeligere å være useriøs. Det må gjennomføres flere målrettede tilsyn med bakgrunn i risikovurderinger.

– Forholdene i byggemarkedet er komplekse, derfor trenger vi sterkere samordning av den offentlige tilsynsvirksomheten. A-krimsentrene er et godt eksempel på hvordan samordningen fungerer i praksis og faktisk gjør det enklere å være seriøs, sier Sandnes.

Heller ikke i forrige periode var a-krimsentrene med i regjeringspartienes forslag til budsjett.

– Nok en gang overlater regjeringen til opposisjonen å kjempe frem tiltak og vise lederskap i kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet. Nå må sentrene i byene styrkes og hele landet må inkluderes i ordningen, avslutter Sandnes.