Slik gjennomfører du lokale forhandlinger

Publisert: 04.05.2018 Endret: 04.05.2018

Fredag 27. april ble resultatet av LOs uravstemning klart. Der stemte 77 prosent for den inngåtte avtalen. Også YS sine medlemmer sier ja i uravstemningen. Fra før har NHO-bedriftene gitt sin tilslutning. Nå er det viktig at bedriftene gjør seg klar for lokale forhandlinger.

klokke.jpg

De lokale lønnsforhandlingene er en viktig faktor for den samlede lønnsveksten i privat sektor. Om lag to tredjedeler av veksten kommer fra lokale lønnstillegg og bevegelser i de lokale lønnssystemene. 

Cirka 75 prosent av årsverkene i våre tariffbundne bedrifter har lokale lønnsforhandlinger.

Informasjon om resultatet - les her

Fagforeningens rett til lokale forhandlinger følger direkte av tariffavtalene. Lokale forhandlinger skal derfor ikke påbegynnes før den sentrale tariffavtalen er vedtatt. Ved vedtakelsen av den sentrale tariffavtalen inntrer fredsplikten etter arbeidstvistloven. Streik eller annen arbeidskamp kan derfor ikke benyttes i forbindelse med de lokale forhandlingene.

Alle våre tariffavtaler med rett til lokale forhandlinger har siden 1990 hatt bestemmer om at de samlede lønnstillegg i bedriften skal fastsettes ut fra fire kriterier:

  • Bedriftens økonomi
  • Produktivitet,
  • Framtidsutsikter
  • Konkurranseevne

Det er svært viktig at det er god kvalitet og grundig forankring i bedriften for prosessene rundt lokale forhandlinger og administrativt fastsatte individuelle lønninger. Den lokale lønnsutviklingen er på samme måte som de sentrale forhandlingene en del av den samlede nasjonale lønnsdannelsen og en viktig faktor i anvendelsen av frontfagsmodellen.

Sjekkliste
NHO har utarbeidet en nyttig sjekkliste til de lokale forhandlingene. Den finner du her

Ta kontakt.
Har du spørsmål om hvordan du skal gjennomføre forhandlingene på din bedrift, ta kontakt med BNL så hjelper vi deg!

KONTAKT

Annicken Iversen

Advokat

  Telefon:  

  Mobil:   992 07 731

  E-post:  

Bjarne Brunæs

Advokat

  Telefon:  

  Mobil:   908 33 783

  E-post:  

Iselin Bauer Seeberg

Advokat / forhandler

  Telefon:  

  Mobil:   95218569

  E-post:  

Iwona Kilanowska

Rådgiver/forhandler

  Telefon:  

  Mobil:   982 04 751

  E-post: