Rapportlansering mandag 18. september kl. 13:00:Flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen

Publisert: 13.09.2017 Endret: 13.09.2017

De siste tiårene, særlig i perioden etter EU-utvidelsen i 2004, har byggenæringen i Norge vært preget av en økende andel utenlandsk arbeidskraft. I rapporten "Flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen" blir kultur og holdninger i en flerkulturell byggenæring undersøkt.

Bygningsarbeider_Lavenergiprogrammet.png

Foto: Lavenergiprogrammet

Til tross for at HMS og produktivitet er viktige temaer når det gjelder arbeids­innvandring og internasjonalisering av norsk arbeidsmarked, har det i liten grad blitt gjennomført forsknings­prosjekter i byggenæringen som har kultur og holdninger som hovedfokus. Denne rapporten som er gjennomført av Sintef og IdeThandling på vegne av BNL, har sett på følgende:

  • Hva påvirker ledernes holdninger til utenlandsk arbeidskraft?
  • Hva er de største utfordringene knyttet til flerkulturelle arbeidsplasser?
  • Hvordan påvirkes sikkerhet og arbeidsmiljø av arbeidsforholdet på flerkulturelle byggeplasser?

Funnene i rapporten viser blant annet at jo mer erfaring ledere har med fast ansatt utenlandsk arbeidskraft, jo mindre kritiske er de til utenlandske arbeidstakere generelt. Videre er potensialet som ligger i å dra nytte av kunnskap og erfaringer hos utenlandske arbeids­takere i liten grad utnyttet og at ansettelsesforhold er av større betydning enn nasjonalitet når det kommer til utfordringer knyttet til flerkulturelle arbeidsplasser.

 

Det har blitt gjennomført intervjuer med 35 personer i syv caseprosjekter, deltakerobservasjoner ved to bygge­plasser og en spørreundersøkelse besvart av 886 ledere i 562 unike bedrifter i byggenæringen i Norge.

På rapportlanseringen stiller:

  • Jon Sandnes, Administrerende Direktør BNL
  • Prosjektleder Iwona Kilanowska, BNL
  • Stine Skaufel Kilskar og Kinga Wasilkiewicz Sintef Teknologi og samfunn
  • Bjørn Nygaard, Idethandling
  • Jon Horgen Friberg, Fafo
  • Linda Kayser, HR Direktør Skanska

Tid: Mandag 18.09. 2017 kl. 13.00 – 15.00

Sted: Næringslivets hus

 

KONTAKT

Iwona Kilanowska

Rådgiver/forhandler

  Telefon:  

  Mobil:   982 04 751

  E-post: