Varsling av politisk aksjon bryter med Hovedavtalen

Publisert: 02.11.2017 Endret: 02.11.2017

Oslo bygningsarbeiderforening har varslet en politisk demonstrasjonsaksjon mot bruk av bemanningsbyråer på byggeplasser i Osloområdet. NHO mener dette bryter med hovedavtalen og har tatt saken til Arbeidsretten.

Fellesforbundets avdeling 603, Oslo bygningsarbeiderforening har varslet at de sammen med flere andre foreninger i Oslo har tatt initiativet til en politisk demonstrasjonsaksjon 15. november mot bruk av bemanningsbyråer i byggebransjen. Det er varslet at de som slutter seg til aksjonen vil forlate arbeidet mellom klokken 13.00 og 15.00.

NHO mener måten det er varslet på innebærer et brudd på Hovedavtalen, og har derfor tatt ut stevning for Arbeidsretten for å få en rettslig avklaring av denne delen av spørsmålet. Saken for Arbeidsretten handler ikke om formålet med aksjonen. Det vises til nærmere omtale på NHOs nettsider

NHO har bedt om at den politiske streiken utsettes til den rettslige avklaringen foreligger. BNL ber imidlertid bedriftene være forberedt på at aksjonen blir avviklet 15. november i tråd med det som tidligere er meldt, og vi oppfordrer våre medlemsbedrifter til å innrette seg på dette.

Vi minner også om at deltakelse i en politisk demonstrasjonsstreik ikke gir rett til fri med lønn. Arbeidsgiver skal derfor foreta trekk i lønn for fravær knyttet til deltakelse i aksjonen.