Politisk streik 15. november

Publisert: 07.11.2017 Endret: 07.11.2017

NHO bestrider ikke lenger lovligheten av den planlagte aksjonen 15.november.

lovboken.jpg

Oslo Bygningsarbeiderforening med flere varslet 2. oktober en planlagt politisk demonstrasjonsaksjon 15. november. NHO reagerte på dette, og mente aksjonen var tariffstridig fordi den var varslet av underordnet forening/avdeling som ikke er tariffpart. LO har 7. november valgt å varsle NHO om aksjonen. Aksjonen er derfor varslet av en tariffpart og NHO bestrider ikke lenger lovlighet.

Det presiseres at de arbeidstakere som vil delta i aksjonen plikter å melde fra til sin arbeidsgiver at de vil bli fraværende.

Vi minner også om at deltakelse i en politisk demonstrasjonsstreik ikke gir rett til fri med lønn. Arbeidsgiver skal derfor foreta trekk i lønn for fravær knyttet til deltakelse i aksjonen.

Se tidligere sak om aksjonen.