Byggenæringen med politisk spørretime under Arendalsuka

Publisert: 09.08.2017 Endret: 09.08.2017

15. august arrangerer byggenæringen politisk spørretime under Arendalsuka. For næringen er det viktig å få svar på spørsmål knyttet til viktige rammebetinglser for videre utvikling.

arendalsuka2015.png

15. august arrangerer byggenæringen politisk spørretime under Arendalsuka. Bildet er fra Arendalsuka 2015. Foto: Areandalsuka.

Spørretimens første tema tar utgangspunkt i byggenæringens egen rapport «Enkelt å være seriøs». Ulovligheter ved innleie, fusk med skatt og brudd med arbeidstidsbestemmelser fører til at det ofte er vanskelig å være en seriøs aktør uten å tape i kampen mot de useriøse. Hva kan man forvente i kommende stortingsperiode? Hva kan næringen forvente av konkrete tiltak fra de ulike politiske aktørene?

Spørretimens andre tema knytter seg til Stortingets behandling av Nasjonal transportplan. Planen viser til kraftige økninger i bevilgninger til samferdsel i Norge, men viser samtidig til at en påstått enorm kostnadsøkning gir liten mulighet for at det blir «mer vei for pengene». Næringen ønsker å stille spørsmål ved den påståtte kostnadsøkningen og ønsker også svar på hva de ulike politiske konstellasjonene har av fremtidsplaner for Nye Veier AS.

Sentrale polikere og ledere fra næringen deltar i denne spørretimen. Dette er et av flere arrangementer BNL deltar på den uken.

Sted: Pollen p-hus, inngang innerst i Pollen

Tidspunkt: tirsdag 15. august kl. 13.00

Se pressemelding til høyre for mer informasjon.