Om seksuell trakassering: Det er arbeidsgivernes ansvar å skape trygge rammer

Publisert: 06.12.2017 Endret: 05.12.2017

– Det er viktig at arbeidsgivere i byggenæringen tar ansvar for å bekjempe seksuell trakassering. Vi må skape trygge rammer for alle medarbeidere, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

rondell.png

– Byggenæringen er svært mannsdominert. Derfor er det ekstra viktig at bedriftene har gode regler og rutiner som sikrer mindretallet, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

#metoo-kampanjen har de siste månedene vist at seksuell trakassering forekommer i de fleste bransjer, og at det er store mørketall. I Sverige har 5000 kvinner signert et opprop mot seksuell trakassering i byggenæringen under emneknaggen #sistespikerenikisten.

– Byggenæringen er svært mannsdominert. Derfor er det ekstra viktig at bedriftene har gode regler og rutiner som sikrer mindretallet, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

BNL-lederen har foreløpig ikke registret tilsvarende opprop av kvinner i næringen, men han har fått noen meldinger fra enkelte som ikke vil stå frem.

– Innlegget på Byggeindustrien av HMS-leder Nina Kristin Nilsen (21.11) som deler erfaringer fra sitt arbeid i næringen er en vekker, sier Jon Sandnes, adm. dir i BNL.

Sandnes mener at Nilsen stiller et viktig spørsmål: «Hva gjør vi for å forebygge at kvinner i vår mannsdominerte næring utsettes for seksuell trakassering?

Utgangspunktet er nulltoleranse, alltid uansett. BNL er en arbeidsgiverorganisasjon og har beredskap for å håndtere slike saker.

– Vi forsøker å gi gode råd, slik at bedriftene skaper en sunn kultur med kjente regler og retningslinjer. Her har også Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet sammen med LO og NHO gjort en god jobb med å samle fem råd for å få en slutt på seksuell trakassering i arbeidslivet.

Les Fem punkter mot seksuell trakassering

–  Selv om det har vært ganske stille fra kvinnene i vår næring, betyr ikke det at det nødvendigvis ikke er et problem. Det kan være tøft å stå frem med sin historie – særlig når man er i mindretall, sier Sandnes.

Sandnes mener at noe av det viktigste er bevisstgjøring på at dette er uakseptabel atferd.

– Vi må gjøre virksomhetene bevisste på at seksuell trakassering kan skje i alle arbeidsmiljø. Vi skal ha et trygt arbeidsmiljø hvor alle blir møtt med respekt og vi skal ha nulltoleranse mot alle former for trakassering. Bedriftene må også ha gode varslingsrutiner, sier han.

BNL er glad for initiativet fra ledere eiendomsbransjen som har markert motstand mot seksuell trakassering i oppropet #nårgrunnmurensprekker. For det er nettopp grunnmuren vår som sprekker når vi ikke greier å ta vare på alle våre ansatte like godt.

– Alle initiativ bidrar til mer åpenhet og å endre holdninger og det er viktig at topplederne også viser sitt eierskap til dette, avslutter Sandnes.