NHOs kvartalsrapport: Flere bedrifter mangler folk

Publisert: 20.06.2018 Endret: 25.06.2018

En rekke bedrifter melder om at det blir stadig mer krevende å få tak i kvalifisert arbeidskraft, viser NHOs siste medlemsundersøkelse.

ØysteinDorum.PNG

Her hjemme fortsetter pilene å peke riktig vei. Oljeprisen har steget, fallet i oljeinvesteringene er unnagjort, og det er utsikter til vekst de nærmeste årene.

- Lav lønnsvekst og kronefall har bedret norsk konkurransekraft, og bidratt til et løft i eksporten etter flere år med svak utvikling, sier sjeføkonom Øystein Dørum.

- Stemningen i våre medlemsbedrifter holder seg høy. I de eksportrettede bedriftene er vurderingen av nåsituasjonen den beste på syv år.