Høyesteretts avklaring om når reisetid kan være arbeidstid

Publisert: 06.06.2018 Endret: 06.06.2018

Reisetid til og fra jobb regnes ikke som arbeidstid, slår Høyesterett fast. Men hvis en arbeidstaker må møte et annet sted enn på sitt faste arbeidssted kan reisetiden anses som arbeidstid.

reise.jpg

Høyesterett har dermed gjort det klart at det ikke er noen automatikk i at reise er arbeidstid. Dette er viktig for NHOs medlemsbedrifter, og betyr at det må gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Les hele saken på NHO.no