Rekordlav arbeidsledighet i byggenæringen

Publisert: 05.12.2017 Endret: 05.12.2017

Ikke siden 2008 har det vært registrert lavere andel ledige i bygg og anlegg hos NAV i November. – 3,4 prosent er fortsatt over landsgjennomsnittet og vi forventer en økning i desember – februar, men dette viser at aktiviteten er høy, sier Jomar Talsnes Heggdal, fagsjef for næringspolitikk i BNL.

Arbeidsledighet.PNG

Fra en topp på 6,6  prosent i februar 2016 er ledigheten nå nesten halvert, det er imidlertid fortsatt over 6800 ledige innen bygg og anlegg, i industrien er over 7600 ledige registrert hos NAV. Samtidig melder SSB om et hopp i antall ledige stillinger innen bygg og anlegg fra 2. kvartal til 3. kvartal på 1000 ledige jobber, fra 3800 til 4800. I industrien er den samme veksten fra 2400 til 2700.

- Dette fører forhåpentligvis til at ledigheten ikke stiger så mye gjennom vinteren som den har gjort de siste årene, sier Heggdal videre.

Se statistikken her:


SSB: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/ledstill

NAV: https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Statistikk/Arbeidssokere+og+stillinger+-+statistikk/Hovedtall+om+arbeidsmarkedet