BNLs deltakelse på høringer i forbindelse med statsbudsjettet

Publisert: 03.11.2017 Endret: 03.11.2017

BNL har de siste to ukene deltatt på flere høringer i Stortinget. Nå begynner budsjettforhandlingene mellom regjeringen og Venstre og KrF.

stortinget.png

Første høring BNL deltok på var i Finanskomiteen. Vår hovedbudskap her var at Stortinget må sikre utfasingen av skatten på verk og bruk - omtalt som maskinskatten. I tillegg må det offentlige bli en mer krevende kunde som forutsetter digitale prosesser i planlegging, bygging, drift og vedlikehold.

A-krimsentrene må styrkes
I Arbeids- og sosialkomieen
vektla BNL at forslaget til statsbudsjett ikke stryker kampen mot arbeidslivskriminalitet. A-krimsentrene er et godt eksempel på hvordan samordning fungerer i praksis og gjør det enklere å være seriøs. Derfor er det viktig at disse sentrene blir styrkes i byene og hele landet må inkluderes i ordningen.

Enklere for de seriøse
I BNLs innspill til næringskomiteen ber vi om at man ser på ordninger som gjør at offentlig sektors møte med næringslivet forenkles og blir smartere. Her er det behov å utvikle regelverket slik at det ikke er til hinder for verdiskaping samtidig skal det hindre de useriøse. Noe av det viktigste grepet er å ta i bruk digitale verktøy, og her må det offentlige stille krav.

Etterlyser handlingsplan for energieffektivisering
En viktig sak for byggenæringen gjennom mange år har vært å få på plass tiltak for energieffektivisering i eksisterende byggemasse.  Regjeringen skulle følge opp energimeldingen med en handlingsplan. Denne handlingsplanen om hvordan man kan utløse 10 TWh energisparing i eksisterende bygg innen 2030, mangler. Dette etterlyse BNL i Energi - og miljøkomiteen.

Den digitale infrastrukturen må rustes opp
BNL trakk frem også digitalisering i Transport og kommunikasjonskomiteen fordi her ligger det også muligheter for besparelser som kan bidra til å løse store samfunnsutfordringersom klima, miljø og velferd.

Robust fagskole
Siste komite som BNL deltok i var Utdannings- og forskningskomiteen. Her ber BNL Stortinget blant annet om å gi fagskolene økonomisk handlerom til å levere den utdanningen arbeidslivet etterspør og har behov for og bevilger nok midler til at endringene i tilbudsstrukturen i fagurdanningen kan gjennomføres. 

Alle innspillene til BNL finner du her