BNLs generalforsamling - en uke igjen - meld deg på!

Publisert: 08.06.2018 Endret: 08.06.2018

Det er fortsatt mulighet til å melde seg på den åpne delen av BNLs generalforsamling som setter blant annet rekruttering og bærekraftig handel på dagsordenen.

jon_sandnes_standard.png

BNLs åpne del av generalforsamling går av stabelen 15. juni fra kl 09.00 - 12.15. Møtet er på Grand Hotel i Oslo.

Vi har valgt noen temaer som ble løftet frem i fjor da vi vedtok BNLs strategi frem til 2020. 

Byggenæringen trenger flere hoder og hender
Rekruttering har stått på dagsorden for byggenæringen i mange år. Men hvordan skal vi sørge for å være en attraktiv næring som rekrutterer fra hele befolkningen. Hvordan skal vi få flere jenter og kvinner til å velge næringen? Og hvordan skal vi få de til å ville bli? 


– Vi gleder oss til å høre rørlegger Marie Linn Havsgaard. Hun er en pådriver for å samle og rekruttere kvinner i rørleggerfaget i Bergensområdet. Vi har også utfordret konserndirektør i Sintef Hanne Rønneberg som har gjennom et langt liv i næringen som toppleder til å dele sine tanker om dette temaet, sier Sandnes.

Flere jobber i privat sektor
Ifølge Perspektivmeldingen vil vi trenge 200 000 nye jobber i privat sektor de neste ti årene. Disse jobbene blir ikke vedtatt av politikerne, men blir skapt av lokale bedrifter i hele landet. 

–Det er mye som skal bygges også fremover. Byggenæringen er Norges største distriktsnæring. Klarer vi å beholde denne plassen? Øystein Dørum, sjefsøkonom i NHO vil presentere noen utviklingstrekk for Norge, forteller Jon videre.

Bærekraftig handel
Vi lever i en stadig mer globalisert verden hvor også kravet til å opptre bærekraftig blir stadig mer avgjørende. Hva må bedriftene tenke på når de handler internasjonalt? Vi har invitert Initiativ for etisk handel og Statsbygg otil å snakke om dette, sier Sandnes.

 

PROGRAM
Møteleder: Kommunikasjonssjef Siri Stang.
Registering, kaffe og enkel frokost fra 08:30

09:00 ‐ 09:10 VELKOMMEN

Norge i verden

09:10 ‐ 09.40 Næringslivets perspektivmelding: Utfordringer for annerledeslandet 
Øystein Dørum, Sjefsøkonom i NHO

09:40 ‐ 10.00 Hvordan sikre at internasjonal handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering?
Heidi Furustøl, daglig leder Initiativ for etisk handel        

10.00- 10.20 Hvilke krav setter byggherrene til byggematerialer?
Tanja Halonen Dugstad, fungerende avdelingsdirektør i Byggherreavdelingen

10:30 ‐ 10:45  KAFFE, BENSTREKK

Hvordan rekruttere fra hele befolkningen?

1045 – 11:20 Keep Calm I'm a plumber – rekruttering av jenter til rørleggerfaget
Marie Linn Havsgaaard, rørlegger i Chr. M Vesterheim

11:20 – 12:00 Jenter som kommer og jenter som går – hvordan få kvinnene til å bli i næringen?
Hanne Rønneberg, konserndirektør Sintef

12:00 – 12:15 Avslutning /oppsummering
Jon Sandnes, adm. dir i BNL                                     

12:15 – 13:00   LUNSJ

13:00 – 15:00 BNLS ORDINÆRE GENERALFORSAMLINGMed forbehold om endringer i programmet. 

BNLs generalforsamling 2018 - Åpent møte

- Tid: Fredag 15. juni kl 09:00 – 12:15
- Sted: Grand Hotel, Rokokkosalen