Felles front mot ny terskelverdi

Publisert: 09.05.2018 Endret: 09.05.2018

En rekke organisasjoner, blant dem BNL , retter nå en felles henvendelse til Nærings- og fiskeridepartementet i anledning hevingen av nasjonal terskelverdi for offentlige anskaffelser til 1.3 millioner kroner eks. mva gjeldende fra 4. april i år.

penger.jpg

Organisasjonene deriblant BNL ber departementet om å reversere økningen, og la denne stå på 1.1 million inntil nærmere kartlegging av den siste økningen i 2017 er foretatt, og stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser er behandlet.

Tungtveiende samfunnshensyn og konsekvensene for et seriøst arbeidsliv er ikke hensyntatt ved en ny heving.

Terskelverdien ble høynet vesentlig da den ble hevet fra kr. 500.000 eks. mva. til kr. 1.1 million eks.mva. 01.01.17. Organisasjonene var ved innføringen av de nye reglene bekymret for om oppdrag som ikke var underlagt plikt til kunngjøring, kom til å bli utsatt for tilstrekkelig konkurranse. De var også bekymret for om deler av markedet ikke fikk kjennskap til slike oppdrag som særlig kunne gå ut over små og mellomstore bedrifter.

I tillegg til Nelfo, er Rådgivende ingeniørers forening (RIF), Arkitektbedriftene i Norge, Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA), Byggenæringens Landsforening (BNL), Virke – Bygg og handel, Maskinentreprenørens Forbund (MEF) med på henvendelsen til departementet.

Les brevet her