NHO støtter delvis forslag til endringer om innleie

Publisert: 03.10.2017 Endret: 03.10.2017

Fredag gikk høringsfristen ut for å gi tilbakemelding på regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak. NHO og NHOs landsforeninger har levert et felles høringssvar.

NinaMelsom.jpg

– Vi mener dette er et godt forsøk fra arbeidsministeren, men vi er imot at det innføres en kvotebegrensning på innleie, sier Nina Melsom, direktør for Arbeidsliv i NHO.

Hun sier at NHO og NHOs landsforeninger allerede i vinter kom med innspill til hvordan innleie kan begrenses for å skille mellom innleie av vikarer og det å basere bemanningen i et selskap på innleie. Det er særlig i bygg- og anleggsbransjen dette er et problem.

Les hele saken på NHOs nettsider