Er bedriften klar for å ta imot digitale sykemeldinger?

Publisert: 03.11.2017 Endret: 03.11.2017

NAV melder om at hele sykmeldingen nå er digitalisert. Det betyr at de ansatte kan levere både del C (sykmeldingen) og del D (sykpengesøknaden) digitalt. Bedriften finner dem deretter i sin innboks i Altinn. Fra 15. januar gjelder dette i hele landet.

Digitalisering -.jpg

 Innføringen skjer puljevis, derfor har noen kanskje allerede hørt fra NAV om hva som gjelder i deres fylke. Sjekk gjerne hvem som allerede er omfattet.

Sjekk innboksen i Altinn
Alle digitale sykmeldinger kommer i bedriftens innboks i Altinn. Hvis dere forskutterer sykepenger, kommer også den digitale søknaden om sykepenger (tidligere del D) her. Husk å lete i riktig postkasse, det vil si på deres egen underenhet, ikke det juridiske organisasjonsnummeret.

Den ansatte kan fylle ut søknad om sykepenger fra siste dag i sykmeldingen. Når den kommer i Altinn, kan dere sjekke hva den ansatte har fylt ut. Hvis dere oppdager noen feil, ber dere den ansatte om å rette opp og sende søknaden på nytt. Det eneste som skal sendes til NAV fra bedriften er inntekstopplysninger. Foreløpig skjer det på papir som tidligere, men NAV jobber med en digital løsning også for inntektsopplysningene.

Les mer utfyllende om dette på Arbinn.no