Det nye yrkesfaglige utdanningstilbudet

Publisert: 07.09.2017 Endret: 07.09.2017

Mandag 4. september gikk fristen ut for å gi en uttalelse på høringen av endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen (utdanningstilbudet). Dette er byggenæringens 10 viktigste punkter for hvordan utdanningen skal dekke næringens fremtidige kompetansebehov.

bygg_og_anleggsteknikk.jpg

Mandag 4. september gikk fristen ut for å gi en uttalelse på høringen av endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen (utdanningstilbudet)

Regjeringen har ønsket å styrke kvaliteten og relevansen i fag- og yrkesopplæringen i Norge, ved å gå igjennom tilbudsstrukturen, altså utdanningstilbudet. De foreslåtte endringene i den siste høringen skal bidra til at opplæringen blir mer relevant for arbeidslivets behov og at flere bedrifter skal benytte lærlingeordningen.

BNL har i samarbeid med sine 15 bransjeforeninger utarbeidet et svar på høringen.

Dette er de 10 viktigste punktene som må med i tilbudsstrukturen for å dekke byggenæringens fremtidige kompetansebehov:

1. Opprettelse av regionale/nasjonale kompetansesentre for mindre fag.

2. Innføring av en systematisk veksling mellom skole og bedrift for de fag som ønsker det.

3. Anleggsgartnerfaget flyttes fra utdanningsprogrammet Naturbruk til Bygg- og anleggsteknikk.

4. Opprettelsen av et nytt lærefag; Byggmontasjefaget

5. Opprettelsen av Ventilasjonsteknikkerfaget, under utdanningsprogrammet Elektro.

6. Tømrerfaget skal være enfaglig, slik at Stillasbyggerfaget flyttes ut og blir særløpsfag.

7. Vg2 Rør flyttes ut av Vg2 Klima-, energi- og miljøteknikk (KEM). KEM vil da ha Vg2 Ventilasjon- og blikkenslagerfaget og Tak- og membrantekkerfaget, i tillegg til Isolasjonsfaget.

8. Samle trefagene i ett felles Vg2.

9. Anleggsfagene samles til ett lærefag, hvor de tidligere fagene er lik en fordypning (fagområde).

10. Etablering av ett felles Vg3 for Overflateteknikk med fordypningsområder innen maling og tapet, gulv, maritim industri og treindustri.

BNLs høringssvar finner du som lenker på høyre side.

Veien videre
Utdanningsdirektoratet mottok 1390 høringssvar via deres nettsystem innen fristen, i tillegg til flere høringssvar i brevs form. Direktoratet vil nå utarbeide en oppsummering av høringssvarene som sendes til Kunnskapsdepartementet. Deretter vil Kunnskapsdepartementet fastsette endringer for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene i løpet av våren 2018.