Bygningsferien 2018

Publisert: 12.09.2017 Endret: 12.09.2017

BNL og Fellesforbundet er enige om at den anbefalte bygningsferien 2018 legges fra mandag 9. juli til og med fredag 27. juli, altså uke 28,29 og 30.

BNL og Fellesforbundet er enige om at den anbefalte bygningsferien 2018 legges fra mandag 9. juli til og med fredag 27. juli, altså uke 28,29 og 30.

Partene drøftet plassering av bygningsferien for ferieåret 2018. De understreker at plasseringen er en anbefaling fra organisasjonene.

Fellesforbundets representant har innledningsvis denne anmerkning: "Når det gjelder feriefastsettelse sier ferielovens § 6 (1) at arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker eller deres tillitsvalgte, i god tid før ferien skal drøfte fastsettelse av feriefritiden.

For øvrig viste forbundets representant til ferielovens § 7 (2) som sier at restferie

(7 virkedager) av arbeidstakeren kan kreves gitt samlet i ferieåret. Tilsvarende gjelder også den avtalefestede ferie, jfr. FOB bilag 7 pkt. B.

Partene anbefalte deretter at ferien, 21 virkedager og 4 avtalefestede feriedager, samlet 25 feriedager (basert på 5 dagers arbeidsuke) plasseres på følgende måte:

1. Påsken 2018 (3 feriedager)

For påsken anbefaler partene at 3 feriedager legges til mandag, tirsdag og onsdag i påskeuken.

2. Fredag 11. mai 2018 (1 feriedag)

Partene anbefaler at en feriedag legges til fredag 11. mai.

3. Sommerferien 2018 (hovedferie - 3 uker, 15 feriedager)
Sommerferien 2018 anbefales lagt til tiden fra og med mandag 9. juli til og med fredag 27. juli. (Uke 28, 29, 30).

Annen plassering av ferien ved lokal avtale.
Ferieplasseringen er en anbefaling fra organisasjonene. Hvis man i bedriften ønsker en annen plassering av sommerferien ut fra lokale eller arbeidsmessige forhold, bør det skje ved at BNLs medlemmer som er bundet av Fellesoverenskomst for byggfag samordner ferieavviklingen lokalt i samarbeid med de lokale foreninger.

4. øvrige feriedager (6 feriedager)
Plassering av 6 feriedager avtales lokalt.

 

 

KONTAKT

Annicken Iversen

Advokat

  Telefon:  

  Mobil:   992 07 731

  E-post: