BNLs opplæringskonferanse 2018

Publisert: 08.06.2018 Endret: 08.06.2018

BNLs opplæringskonferanse samlet i år over 60 deltakere fra opplæringskontorene, bransjene og BNL på Hamar. Konferansen belyste ulike temaer knyttet til fagutdanning, rekruttering og lærlinger.

Opplæringskonferansen2018.jpg

Konferansen samlet ledere og ansatte fra opplæringskontorene innenfor bygg og anlegg i hele landet. Programmet i år var i stor grad preget av informasjon knyttet til ny tilbudsstruktur og nye lærerplaner, men viste også frem prosjekter knyttet til rekruttering som fungerer.

 

Jon Sandnes, adm.dir. i BNL, tok opp kompetansebehovet i fremtiden byggenæring og viktigheten av digitale verktøy. Erik Sørum fra ByggOpp Oslo, Akershus og Østfold presenterte småhusbyggeprosjektet som har blitt kjørt som pilotprosjekt i Oslo, og som nå er blitt gjennomført på mange flere  ungdomsskoler i hele Oslo.

 

Andre innledere var Dagfinn Hertzberg, Kunnskapsdepartementet, Kristian Ilner, NHO, Ole Kristian Kvarsvik, Rendra (StreamBIM), Ole Tian Jarlvang, Byggservice Innlandet, Dag Oppen Berntsen, Norges Forskningsråd.