BNLs generalforsamling 2018: Programmet til åpent møte er klart

Publisert: 16.05.2018 Endret: 16.05.2018

På årets generalforsamling har BNL satt attraktivitet og bærekraft på agendaen. Attraktivitet fordi vi trenger å tiltrekke oss de beste hodene og rekruttere fra hele befolkningen. Bærekraft fordi alt vi gjør må være mer bærekraftig, sier Jon Sandnes, adm. dir i BNL.

heisekranogsol.png

– Vi håper dette blir en spennende dag, og at temaene fanger manges interesse, sier Jon Sandnes adm. dir i BNL.

Ifølge Perspektivmeldingen vil vi trenge 200 000 nye jobber i privat sektor de neste ti årene. Disse jobbene blir ikke vedtatt av politikerne, men blir skapt av lokale bedrifter i hele landet.

–Det er mye som skal bygges også fremover. Byggenæringen er Norges største distriktsnæring. Klarer vi å beholde denne plassen? Øystein Dørum, sjefsøkonom i NHO vil presentere noen utviklingstrekk for Norge, forteller Jon videre.

Bærekraftig handel
Vi lever i en stadig mer globalisert verden hvor også kravet til å opptre bærekraftig blir stadig mer avgjørende. Hva må bedriftene tenke på når de handler internasjonalt? Vi har invitert Initiativ for etisk handel, Statsbygg og Skaaret Landskapsarkitekter til å snakke om dette, sier Sandnes.

Byggenæringen trenger flere kvinner
Byggenæringen er avhengig av mangfold og å være en attraktiv arbeidsgiver for alle talentene -ikke bare menn. Hvordan skal vi få flere jenter og kvinner til å velge næringen? Og hvordan skal vi få de til å ville bli.

– Dette skal Rørlegger Marie Linn Havsgaard dele sine tanker om. Hun er en pådriver for å samle og rekruttere kvinner i rørleggerfaget i Bergensområdet. Vi har også utfordret direktør i Sintef Hanne Rønneberg som har gjennom et langt liv i næringen som toppleder til å dele sine tanker om dette temaet, avslutter Sandnes.

Meld deg på her


PROGRAM
Møteleder: Kommunikasjonssjef Siri Stang.
Registering, kaffe og enkel frokost fra 08:30

09:00 ‐ 09:05 VELKOMMEN

Norge i verden

09:05‐ 09.30 Næringslivets perspektivmelding: Utfordringer for annerledeslandet
Øystein Dørum, Sjefsøkonom i NHO

09:30 ‐ 09:50 Hvordan sikre at internasjonal handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering?
Heidi Furustøl, daglig leder Initiativ for etisk handel        

09:50 -10:10 Hvilke krav setter byggherrene til byggematerialer?
Tanja Halonen Dugstad, fungerende avdelingsdirektør i Byggherreavdelingen

10:10 – 10:30  En stein er ikke bare en stein – etisk handel i anleggsgartnernæringen
Stein Anders Sundbye, daglig leder i Skaaret Landskapsarkitekter

10:30 ‐ 10:45  KAFFE, BENSTREKK


Hvordan rekruttere fra hele befolkningen?

1045 – 11:20 Keep Calm I'm a plumber – rekruttering av jenter til rørleggerfaget
Marie Linn Havsgaaard, rørlegger i Chr. M Vesterheim

11:20 – 12:00 Jenter som kommer og jenter som går – hvordan få kvinnene til å bli i næringen?
Hanne Rønneberg, konserndirektør Sintef

12:00 – 12:15 Avslutning /oppsummering
Jon Sandnes, adm. dir i BNL                                     

12:15 – 13:00   LUNSJ

13:00 – 15:00 BNLS ORDINÆRE GENERALFORSAMLINGMed forbehold om endringer i programmet. 

 


BNLs generalforsamling 2018 - Åpent møte

- Tid: Fredag 15. juni kl 09:00 – 12:15
- Sted: Grand Hotel, Rokokkosalen

KONTAKT

Mari Vianne Langholm

Administrasjonssekretær

  Telefon:  

  Mobil:   97070689

  E-post:  

Siri Stang

Kommunikasjonssjef

Pressekontakt og ansvarlig for nettsider og trykksaker

  Telefon:  

  Mobil:   995 94 951

  E-post: