Aktuelt

stortinget.jpg

Statsbudsjettet 2018: Regjeringen overser yrkesfag og fagskole

12.10.2017

– Regjeringen snakker om behovet for håndverkere og fagarbeidere, men det er dessverre få spor av det i budsjettforslag, sier Jon Sandnes i BNL.


bygg_og_anleggsteknikk.jpg

Det nye yrkesfaglige utdanningstilbudet

07.09.2017

Mandag 4. september gikk fristen ut for å gi en uttalelse på høringen av endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen (utdanningstilbudet). Dette er byggenæringens 10 viktigste punkter for hvordan utdanningen skal dekke næringens fremtidige kompetansebehov.


penogpapir.JPG

Tid for å plusse på kompetansen

06.09.2017

Kompetanse Norge lyser ut midler til kurs i grunnleggende ferdigheter. Tilskuddsordningen Kompetansepluss har vokst og er nå på rundt 200 millioner kroner årlig.


Betongstunt.png

Betongkurs på Hellerud VGS

30.08.2017

Hellerud videregående skole i Oslo arrangerte et eget Betongkurs på startet av skoleåret. Elevene fikk en praktisk tilnærming til faget betong ved bygging av forskaling og støping av betongvegg.


Jørgen_standard.jpg

Trenger fagkompetanse

28.08.2017

NHOs Kompetansebarometer 2017 ble lansert i mandag. Kompetansebarometeret viser at bedriftene fortsatt har et stort udekket kompetansebehov. Det er håndverksfag og ingeniør og tekniske fag som er mest etterspurt blant NHOs bedrifter.


FR_logo_Bm_rgb.png

Er Nærings-ph.d. noe for din bedrift?

09.06.2017

Forskningsrådet tilbyr økonomisk støtte til bedrifter som ønsker å utføre et mindre forskningsprosjekt i form av et doktorgradsprosjekt. Alle kvalifiserte Nærings-ph.d.-søknader kan motta prosjektstøtte i år


Bergens tak.jpg

Friskole i bygg og anleggsteknikk

16.05.2017

Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen (YBA) har fått tillatelse fra Kunnskapsdepartementet til å opprette en friskole i bygg- og anleggsteknikk.


yrkes_NM.jpg

Kraftig løft for yrkesfagene

04.05.2017

Regjeringen legger i dag frem mer enn 100 forslag for å bedre yrkesfagene. – Vi er svært tilfreds med at arbeidslivets behov skal gå foran, sier kompetansedirektør Jørgen Leegaard.


Jørgen Leegaard.jpg

Stortinget prioriterer fagskolen

03.05.2017

Stortinget behandlet 2. mai regjeringens melding om fagskoleutdanning, Fagfolk for fremtiden. BNL er veldig fornøyd med at fagskolene får en tydelig plass i utdanningssystemet som høyere yrkesfaglig utdanning.


Jørgen_Leegaard_svarthvitt.png

Viktig å styrke arbeidslivsrelevansen i høyere utdanning

27.01.2017

BNL er glad for at Kvalitietsmeldingen inneholder flere tiltak for både å styrke arbeidslivsrelevansen i utdanningene og samarbeidet mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet.