Aktuelt

JonSandnes_shv_standard.jpg

Byggenæringens fremtidsbarometer 2018: Halvparten av bedriftene i byggenæringen skal ansette

05.03.2018

Årets konjunkturbarometer fra BNL viser at halvparten av bedriftene skal ansette i første halvdel av 2018, men fire av 10 mener det er utfordrende å få tak i arbeidstakere med fag og svennebrev.


byggplass_finland.png

Statistikk: Flere boliger, færre næringsbygg

23.01.2018

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk opp 9 prosent fra november til desember 2017, viser sesongjusterte tall.


økonomiskoverblikk.PNG

NHOs KVARTALSRAPPORT: Oppgang i forsiktig tempo

11.12.2017

Oppgangen i norsk økonomi har fått bedre fotfeste, men bedringen skjer i et forsiktig tempo, viser NHOs siste kvartalsrapport. Den peker også på viktigheten av arbeidsinnsats for å finansiere velferdsstaten.


boligblokk.jpg

Bedriftene i byggenæringen må forberede seg på tøffere tider

23.11.2017

– Prognoser for byggenæringen viser at bedriftene må forbedre seg på at den historiske høye veksten som har vært i de siste årene vil avta, og rigge seg for et tøffere marked fremover, sier Jon Sandnes, administrerende direktør i BNL.


samfunnsbidrag.jpg

Så mye bidrar din bedrift til samfunnet

27.06.2017

Hvor mange elevplasser bidrar din bedrift til? Hvor mange meter vei? Nå kan du beregne samfunnsbidraget fra din bedrift.


byggplass_finland.png

Nye prognoser: Fortsatt sterk vekst i bygge- og anleggsmarkedet

22.06.2017

Veksten i bygge- og anleggsmarkedet ventes å bli på 5,6 prosent, nesten like høy som 2016 viser prognoser fra Prognosesenteret utført på vegne av BNL.


sykdom.jpg

Legemeldt sykefravær i bygg- og anlegg 2016:

22.06.2017

Det legemeldte sykefraværet for BNL-bedriftene for 2016 er 5 prosent. Dette er en liten økning fra foregående år. NHO-bedriftene totalt ligger på 4,8 prosent.


ØysteinDørum.jpg

NHOs KVARTALSRAPPORT: NHOs kvartalsrapport: Flere vårtegn for norsk økonomi

04.04.2017

Den positive utviklingen fra siste halvdel av 2016 fortsetter for norske bedrifter. På område etter område peker pilene nå den rette veien. Men omstillingen drøyer likevel, viser NHOs siste kvartalsrapport.


Fakta om byggenæringen

08.05.2014

BNL har samlet sammen omsetningstall, antall bedrifter og antall ansatte i byggenæringen fra alle landets fylker i brosjyren "Fakta om byggenæringen. " Brosjyren synliggjør næringens bidragsyter til arbeidsplasser og verdiskaping i hele landet.