Aktuelt

heisekranogsol.png

Nye prognoser: Forventer anleggsboom

22.06.2018

Det er fortsatt høyt aktivitetsnivå i næringen, men det er store forskjeller mellom de ulike markedene. - Prognosene viser at til tross for gode makroutsikter, venter vi lavere veksttakt i BA-markedet fremover enn i 2016 og 2017. Det blir mindre boligbygging, men anlegg er fortsatt i vekst, sier Jon Sandnes adm. dir. i Byggenæringens Landsforening (BNL).


JonSandnes_shv_standard.jpg

Byggenæringens fremtidsbarometer 2018: Halvparten av bedriftene i byggenæringen skal ansette

05.03.2018

Årets konjunkturbarometer fra BNL viser at halvparten av bedriftene skal ansette i første halvdel av 2018, men fire av 10 mener det er utfordrende å få tak i arbeidstakere med fag og svennebrev.


byggplass_finland.png

Statistikk: Flere boliger, færre næringsbygg

23.01.2018

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk opp 9 prosent fra november til desember 2017, viser sesongjusterte tall.


økonomiskoverblikk.PNG

NHOs KVARTALSRAPPORT: Oppgang i forsiktig tempo

11.12.2017

Oppgangen i norsk økonomi har fått bedre fotfeste, men bedringen skjer i et forsiktig tempo, viser NHOs siste kvartalsrapport. Den peker også på viktigheten av arbeidsinnsats for å finansiere velferdsstaten.


boligblokk.jpg

Bedriftene i byggenæringen må forberede seg på tøffere tider

23.11.2017

– Prognoser for byggenæringen viser at bedriftene må forbedre seg på at den historiske høye veksten som har vært i de siste årene vil avta, og rigge seg for et tøffere marked fremover, sier Jon Sandnes, administrerende direktør i BNL.


Fakta om byggenæringen

08.05.2014

BNL har samlet sammen omsetningstall, antall bedrifter og antall ansatte i byggenæringen fra alle landets fylker i brosjyren "Fakta om byggenæringen. " Brosjyren synliggjør næringens bidragsyter til arbeidsplasser og verdiskaping i hele landet.