Aktuelt

JonSandnes_bredde_presse_S.png

Terskelverdiene bør senkes, ikke heves

11.04.2018

Næringsdepartementet følger setter opp terskelverdiene slik at oppdrag på opptil 1,3 millioner kroner ikke må bli kunngjort i Doffin med virkning fra 6. april 2018. – Dette er feil utvikling og vil ramme mindre håndverksbedrifter som satser på lærlinger og kompetanse, sier Jon Sandnes i BNL.


siribergh_bredde.png

Veileder mot sosial dumping

13.02.2018

BNL får ofte spørsmål om regelverk mot sosial dumping. – Jeg ønsker å minne om vår veileder som heter «Veileder mot sosial dumping». Den gir en god oversikt over gjeldende regelverk og inneholder mange konkrete råd, sier Siri Bergh, advokat og direktør for arbeidsgiverpolitisk avdeling i BNL.


Annicken Hauglie.jpg

Endelig vil regjeringen lempe på taushetsplikten

08.02.2018

– Det er svært positivt at Regjeringen vil lempe på en taushetsplikt som hindrer offentlige etater fra å dele viktig informasjon som kan avsløre grov arbeidslivskriminalitet. Dette er noe vi også har bedt om lenge, sier Jon Sandnes i BNL.


KristinSkogenLund_pressebilde.jpg

NHOs seks tiltak mot arbeidslivskriminalitet

19.01.2018

– Jeg frykter at selve fundamentet i det norske velferdssamfunnet kan forvitre, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Nå varsler hun sterkere lut for å få bukt med arbeidslivskriminaliteten.


ID-kort.png

Stabil andel norske med HMS-kort på byggeplassene

27.07.2017

Årets HMS-kort statistikk viser at andelen norske som jobber på byggeplasser har stabilisert seg rundt 70 prosent, mens svenskene reiser hjem.


Veidekke_Skatteetaten.jpg

Skatteetaten og Veidekke med avtale mot arbeidslivskriminalitet

05.05.2017

Skatteetaten har i dag inngått en samarbeidsavtale med Veidekke Entreprenør om forsterket innsats mot arbeidsmarkedskriminalitet.