Aktuelt

Steinar_fretheim.jpg

Samhandlingsmøte for Digitalt veikart

13.03.2018

7. mars samlet BNL 70 deltakere til et samhandlingsmøte for Digitalt veikart. – Hensikten med denne samlingen var å synliggjøre behov for tydelige rammer og forpliktelser for det videre arbeidet med det digitale veikartet, sier direktør Steinar Fretheim som leder arbeidet fra BNL.


JonSandnes_bredde_presse_S.png

BNL om regjeringsplattformen: Positivt for digitaliseringen av Norge

15.01.2018

Regjeringen sender et tydelig signal til næringslivet om at Norge skal digitaliseres. Næringslivet må forberede seg på å møte et digitalt offentlig Norge. – BNL er spesielt fornøyd med at de fremhever behovet for at lover og reguleringer og utdanningen må tilpasses en digital fremtid for å kunne ta ut gevinstene i byggenæringen, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.


jon 2.0..jpeg

- Utfasing av maskinskatten er en seier for hjørnesteinsbedrifter i hele landet

23.11.2017

– BNL er glad for at de fire partiene har blitt enige om å fjerne maskinskatten og prioritere norske arbeidsplasser, sier BNLs leder Jon Sandnes i en kommentar til budsjettforliket.


JonSanden_SB2018tk.PNG

Budsjetthøring i transport- og kommunikasjonskomiteen

31.10.2017

BNL mener det er en riktig og viktig at regjeringen prioriterer samferdsel, men ambisjonene for digitalisering av byggenæringen må heves.


trevirke_maskin.jpg

BNL støtter fjerning av maskinskatten

27.10.2017

BNL støtter forslaget om å fjerne kategorien verk og bruk i eiendomsskatten, den såkalte maskinskatten. Forenklingen kommer både kommuner og bedrifter til gode.


stortinget.png

Statsbudsjettet 2018:BNLs innspill til Finanskomiteen

24.10.2017

Stortinget må sikre at utfasingen av skatten på verk og bruk gjennomføres, og det offentlige må bli en mer krevende kunde som forutsetter digitale prosesser i planleggingm bygging, drift og vedlikehold, mener BNL.


jon 2.0..jpeg

Statsbudsjettet 2018: – Regjeringen må ruste opp den digitale infrastrukturen

12.10.2017

Det må planlegges og bygges raskere og sørge for bedre kontroll i drift og vedlikehold. - Digitalisering vil gi mer vei og jernbane for pengene, mener Byggenæringens Landsforening, (BNL).


container.jpg

Næringsvennlig skatteopplegg – fjerner maskinskatten

12.10.2017

Næringslivet har fått gjennomslag og regjeringen foreslår å fase ut eiendomsskatten på verker og bruk. – Dette har vi sammen med NHO kjempet for lenge og vil være et viktig tiltak for å bedre rammevilkårene for hjørnestensbedrifter i distriktene, sier Jon Sandnes i BNL.


samfunnsbidrag.jpg

Så mye bidrar din bedrift til samfunnet

27.06.2017

Hvor mange elevplasser bidrar din bedrift til? Hvor mange meter vei? Nå kan du beregne samfunnsbidraget fra din bedrift.


Fakta om byggenæringen

08.05.2014

BNL har samlet sammen omsetningstall, antall bedrifter og antall ansatte i byggenæringen fra alle landets fylker i brosjyren "Fakta om byggenæringen. " Brosjyren synliggjør næringens bidragsyter til arbeidsplasser og verdiskaping i hele landet.