Aktuelt

OleAlmlid.PNG

REVIDERT:- CO2-håndtering tilbake på sporet igjen

15.05.2018

- NHO er glad for at fullskalaprosjektet for CO2-håndtering er tilbake på sporet igjen, sier NHO-direktør Ole Erik Almlid. - Nå trengs full fremdrift mot investeringsbeslutning i inneværende stortingsperiode.


digialiseringsamarbeid.jpg

Samarbeid for digitalisering – foreningen er stiftet

04.05.2018

– Vi er dømt til å lykkes når så mange vil, sa Jon Sandnes da han åpnet stiftelsesmøtet for Samarbeid for digitalisering.


JonSandnes_bredde_presse_S.png

Terskelverdiene bør senkes, ikke heves

11.04.2018

Næringsdepartementet følger setter opp terskelverdiene slik at oppdrag på opptil 1,3 millioner kroner ikke må bli kunngjort i Doffin med virkning fra 6. april 2018. – Dette er feil utvikling og vil ramme mindre håndverksbedrifter som satser på lærlinger og kompetanse, sier Jon Sandnes i BNL.


Steinar_fretheim.jpg

Samhandlingsmøte for Digitalt veikart

13.03.2018

7. mars samlet BNL 70 deltakere til et samhandlingsmøte for Digitalt veikart. – Hensikten med denne samlingen var å synliggjøre behov for tydelige rammer og forpliktelser for det videre arbeidet med det digitale veikartet, sier direktør Steinar Fretheim som leder arbeidet fra BNL.


JonSandnes_bredde_presse_S.png

BNL om regjeringsplattformen: Positivt for digitaliseringen av Norge

15.01.2018

Regjeringen sender et tydelig signal til næringslivet om at Norge skal digitaliseres. Næringslivet må forberede seg på å møte et digitalt offentlig Norge. – BNL er spesielt fornøyd med at de fremhever behovet for at lover og reguleringer og utdanningen må tilpasses en digital fremtid for å kunne ta ut gevinstene i byggenæringen, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.


jon 2.0..jpeg

- Utfasing av maskinskatten er en seier for hjørnesteinsbedrifter i hele landet

23.11.2017

– BNL er glad for at de fire partiene har blitt enige om å fjerne maskinskatten og prioritere norske arbeidsplasser, sier BNLs leder Jon Sandnes i en kommentar til budsjettforliket.


JonSanden_SB2018tk.PNG

Budsjetthøring i transport- og kommunikasjonskomiteen

31.10.2017

BNL mener det er en riktig og viktig at regjeringen prioriterer samferdsel, men ambisjonene for digitalisering av byggenæringen må heves.


trevirke_maskin.jpg

BNL støtter fjerning av maskinskatten

27.10.2017

BNL støtter forslaget om å fjerne kategorien verk og bruk i eiendomsskatten, den såkalte maskinskatten. Forenklingen kommer både kommuner og bedrifter til gode.


stortinget.png

Statsbudsjettet 2018:BNLs innspill til Finanskomiteen

24.10.2017

Stortinget må sikre at utfasingen av skatten på verk og bruk gjennomføres, og det offentlige må bli en mer krevende kunde som forutsetter digitale prosesser i planleggingm bygging, drift og vedlikehold, mener BNL.


jon 2.0..jpeg

Statsbudsjettet 2018: – Regjeringen må ruste opp den digitale infrastrukturen

12.10.2017

Det må planlegges og bygges raskere og sørge for bedre kontroll i drift og vedlikehold. - Digitalisering vil gi mer vei og jernbane for pengene, mener Byggenæringens Landsforening, (BNL).