Aktuelt

jon 2.0..jpeg

Statsbudsjettet 2018: – Regjeringen må ruste opp den digitale infrastrukturen

12.10.2017

Det må planlegges og bygges raskere og sørge for bedre kontroll i drift og vedlikehold. - Digitalisering vil gi mer vei og jernbane for pengene, mener Byggenæringens Landsforening, (BNL).


container.jpg

Næringsvennlig skatteopplegg – fjerner maskinskatten

12.10.2017

Næringslivet har fått gjennomslag og regjeringen foreslår å fase ut eiendomsskatten på verker og bruk. – Dette har vi sammen med NHO kjempet for lenge og vil være et viktig tiltak for å bedre rammevilkårene for hjørnestensbedrifter i distriktene, sier Jon Sandnes i BNL.


samfunnsbidrag.jpg

Så mye bidrar din bedrift til samfunnet

27.06.2017

Hvor mange elevplasser bidrar din bedrift til? Hvor mange meter vei? Nå kan du beregne samfunnsbidraget fra din bedrift.


Jon_medieklipp_klassekampen2017.png

BNL vil sikre anbud i Norge

03.01.2017

Norge bruker milliarder på samferdsel, men jobbene ender ofte hos utenlandske selskaper. - Norge mangler en tydelig næringspolitikk, sier Jon Sandnes i BNL til Klassekampen i dag.


JonogMorten.jpg

Samlet forslag på sentral godkjenning

15.11.2016

Et bredt utvalg med representanter fra bygge- og anleggsnæringen har i dag levert et forslag til kvalifikasjoner til bedrifter som ønsker sentral godkjenning. – Dette har vært en krevende prosess, men vi er fornøyd med at utvalget legger frem flere forslag til hvordan kompetansekravene for sentral godkjenning skal vurderes, sier Jon Sandnes, administrerende direktør i BNL.


høring_skog.JPG

BNL og Treindustrien i høring om Skogmeldingen

08.11.2016

Skogen er en viktig økonomisk ressurs for Norge når teknologi og arbeidskraft brukes til å skape produkter. Disse produktene bygger Norge og har potensial til å redusere våre klimagassutslipp. Dette perspektivet etterlyste BNL og Treindustrien da de deltok sammen i høringen 7 november i Stortingets næringskomité.


jernbaneskinner_standard_veidekke.jpg

BNL i høring i transport og kommunikasjonskomiteen

27.10.2016

BNL deltok i dag i transport og kommunikasjonskomiteens statsbudsjetthøring.


stortinget.jpg

Viktig å tallfeste energisparemålet for Enova

25.10.2016

I energi- og miljøkomiteens høring ber BNL om at det i Enovas nye mandat må settes et tall på for hvor mye av energisparemålet på 10 TWh som skal utløses ved Enovas virkemidler innen 2030. Samtidig må Enova rigges for å håndtere tiltak rettet mot et stort antall husholdninger.


handtrykk2.jpg

BNL vil ha standardkontrakter inn i ny håndverkerportal

24.10.2016

Forbrukerrådet skal etablere en håndverkerportal som skal være klar ved årsskiftet. På høring i Barne- og familiedepartementet krevde BNL at også standardkontrakter må være tilgjenglig og åpen i denne portalen.


Nye_leiligheter.png

BNL mener det trengs en gjennomgang av virkemidlene i boligmarkedet

20.10.2016

Regjeringen har bred omtale av boligmarkedet i forslaget til budsjett, men ingen nye effektive tiltak. Det norske boligmarkedet er ikke lengre ett, men mange ulike. Derfor blir boligmarkedet krevende å regulere når det er få regionale virkemidler i verktøykassen, mener BNL.