Aktuelt

Stromulykke_stami.JPG

Forebygg strømulykker på byggeplassen!

22.09.2017

Kunnskap om ulykker og strømskader er viktig, både for å sikre rett behandling, og for å arbeide bedre med forebygging.


byggplass_finland.png

Fortsatt utfordringer med arbeid i høyden

19.09.2017

Arbeidstilsynets kampanje "Arbeid i høyden" kontrollerte typiske forhold som stillas, stiger og atkomst til tak. Målet var å få ned antall fallulykker. Dessverre viste aksjonen at det fortsatt er mange mangler ved arbeidet i høyden.


hjelmer2.jpg

Arbeidstilsynets satsing i bygg og anlegg 2013-2016

19.09.2017

Arbeidstilsynet har gjennomført 11.162 tilsyn i næringen i perioden, og 50.507 tilsyn i alt i landbasert virksomhet. Det er gjennomført flere tilsyn hos arbeidsgivere på bygg enn arbeidsgivere på anlegg.


Annicken Hauglie.jpg

Styrker vernet av utsendte arbeidstakere

08.08.2017

Mer og bedre samarbeid mellom stater og styrket etterlevelse av regler for lønns- og arbeidsvilkår skal sikre bedre vern av utsendte arbeidstakere.


ID-kort.png

Stabil andel norske med HMS-kort på byggeplassene

27.07.2017

Årets HMS-kort statistikk viser at andelen norske som jobber på byggeplasser har stabilisert seg rundt 70 prosent, mens svenskene reiser hjem.


sykdom.jpg

Legemeldt sykefravær i bygg- og anlegg 2016:

22.06.2017

Det legemeldte sykefraværet for BNL-bedriftene for 2016 er 5 prosent. Dette er en liten økning fra foregående år. NHO-bedriftene totalt ligger på 4,8 prosent.


hjelmer2.jpg

Fagsjef/rådgiver HMS

07.06.2017

Vi søker etter dyktig fagsjef med ansvar for HMS-området i BNL. Fagsjefen vil jobbe med et bredt spekter av HMS-spørsmål i BNLs bransjer og i samarbeid med NHO-fellesskapet.


ringerivannet.JPG

163 "Ringer i vannet"- avtaler

01.06.2017

Bedrifter innen BNL-området har pr i dag har inngått i alt 163 Ringer i Vannet avtaler. Det vil si at mange bedrifter sier seg villig til å rekruttere mennesker som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet.


klokke.jpg

Krav til elektronisk føring av mannskapslister

08.05.2017

Fra 1. juli 2017 gjelder nytt krav i byggherreforskriften om elektronisk føring av oversiktslister på byggeplassen med angivelse av bl .a. HMS-kortnummer. Dette innebærer at rutinen for føring av oversiktslister for noen virksomheter som ikke tidligere har ført elektronisk, må legges om.


heisekranogsol.png

Verdens arbeidsmiljødag 28.april

28.04.2017

I dag er det verdens arbeidsmiljødag. I Norge vil Arbeidstilsynet i år markere i år dagen med å sette søkelyset på hvor viktig det er at unge arbeidstakere får den opplæringen de trenger for å jobbe sikkert.