Aktuelt

container.jpg

Arbeidstilsynet gjennomfører en landsdekkende aksjon i industrien i uke 8 og 10

19.02.2018

Arbeidstilsynet vil i uke 8 til 10 gjennomføre en landsdekkende tilsynsaksjon i industrinæringen. Tilsynene er uanmeldte og vil fokusere på farlige maskiner og arbeidsutstyr.


hjelmer2.jpg

Arbeidstilsynets prioriteringer for byggenæringen

16.02.2018

Arbeidstilsynet har i sitt årlige møte med partene varslet tilsyn som påvirker medlemmer i BA-bransjen. Arbeidstilsynet har valgt å prioritere forebyggende innsats i bygge- og anleggsnæringen også i 2018 og 2019.


siribergh_bredde.png

Veileder mot sosial dumping

13.02.2018

BNL får ofte spørsmål om regelverk mot sosial dumping. – Jeg ønsker å minne om vår veileder som heter «Veileder mot sosial dumping». Den gir en god oversikt over gjeldende regelverk og inneholder mange konkrete råd, sier Siri Bergh, advokat og direktør for arbeidsgiverpolitisk avdeling i BNL.


illustrasjonsbilde_mannmedhjelm.jpg

Ny fellesmerking for arbeidsbukker og gardintrapper

09.02.2018

Entreprenørforeningen (EBA) sammen med sentrale aktører i bygg- og anleggbransjen har nå lansert en ny fellesmerking for arbeidsbukker og gardintrapper., «Bra Arbeidsmiljøvalg».


trolltunga.jpg

NHOs HMS dag 2018: Risikoforståelse

25.01.2018

Å forebygge innebærer å redusere risiko. For å kunne gjøre det, må man ha en "riktig" forståelse av hva risikoen er.


nytt_hmskort.jpg

Nye farger på HMS-kort og ny bestillingsside

04.01.2018

HMS-kortene får fra januar 2018 nye farger. Eksisterende HMS-kort er gyldige frem til påtrykt dato, forutsatt at både virksomheten og den ansatte fremdeles er registrert i de aktuelle registrene som kreves for å få HMS-kort.


stillas_skanska.png

Seminar om arbeid i høyden

02.01.2018

Arbeidstilsynet, Fellesforbundet og Entreprenørforeningen for Bygg og Anlegg inviterer til erfaringsdeling og økt kunnskap om forebygging av fallulykker.


skyline.JPG

Sjekkliste for arbeid i høyden

12.12.2017

Her er en oversikt over de viktigste punktene for bedrifter som arbeider i høyden.


ID-kort.png

Overtredelsesgebyr ved manglende HMS-kort

24.11.2017

Arbeidstilsynet varsler om strengere sanksjoner ved brudd på plikten til å ha HMS-kort. Virksomheter som bryter HMS-kortplikten risikerer nå å få gebyr på minst 10.000 kroner, står det i en pressemelding fra Arbeidstilsynet.


Stromulykke_stami.JPG

Forebygg strømulykker på byggeplassen!

22.09.2017

Kunnskap om ulykker og strømskader er viktig, både for å sikre rett behandling, og for å arbeide bedre med forebygging.