Aktuelt

OlaElvestuen.PNG

Først ute med utslippskutt på byggeplassene

29.06.2018

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) roser næringslivet for å satse på fossil- og utslippsfrie byggeplasser. Fredag 15. juni fikk Elvestuen overrakt en veileder som viser hvordan utslippene på norske byggeplasser kan kuttes helt.


glasskule.jpeg

Sjekk om eiendommen din er forurenset

21.03.2018

På Miljødirektoratets nettsted kan du selv finne ut om eiendommen din er forurenset. – Dette er noe BNL har etterlyst og mener det vil være et svært nyttig verktøy for alle som driver med utvikling av tomter og eiendom, sier Rannveig Landet, direktør for energi og miljø i BNL.


paller.jpeg

Produsenter og brukere av treemballasje må ta produsentansvar

21.03.2018

Bedrifter som benytter treemballasje må ta produsentansvar gjennom et godkjent returselskap etter Avfallsforskriftens nye kapittel 7 fra og med 1. januar 2018.


Rannveig_Landet_bredde.png

Ny rapport viser store lekkasjer av klimagassen HFK

13.03.2018

-Rapporten peker på dårlig vedlikehold, manglende kontroll med lekkasjer og ulovlige utslipp når anleggene skrotes, som årsaker, sier leder av NHP-nettverket Rannveig R Landet i BNL.


plast.jpg

Produsentansvar for emballasje

25.01.2018

Fra og med denne måneden er det ikke lenger lov for bedrifter som produserer eller importerer emballerte varer å stå utenfor returordningen, skriver Grønt Punkt.


rannveigLandet_stortinget.PNG

Viktig med tett samarbeid mellom myndigheter og næring om avfallspolitikk og sirkulær økonomi

15.01.2018

BNL deltar i dag på høring i Stortinget om avfall som ressurs - avfallspolitikk og sirkulær økonomi. - Byggenæringens nasjonale handlingsplan er sentral for at Norge skal lykkes med sin politikk for sirkulær økonomi. Det er derfor viktig at myndighetene samarbeider med næringen i gjennomføringen av planen, sier Rannveig R. Landet, direktør for energi og Miljø i BNL


nhp_Nettverk.JPG

Ny nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall 2017-2020, (NHP4 ) er klar

04.12.2017

Etter et år med planarbeid og bred involvering av aktørene er byggenæringen og avfallsbransjen klar med sin fjerde nasjonale handlingsplan for bygg- og anleggsavfall siden 2001.


RannveigLandet_bredde.jpg

Ønsker innspill til ny nasjonal handlingsplan for bygg og anleggsavfall

21.09.2017

I disse dager har byggenæringen i samarbeid med avfallsbransjen ute en høring av forslag til ny Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall.


GPN_RGB.png

Ny emballasjeforskrift fra 1. september

30.08.2017

Ny emballasjeforskrift trer i kraft allerede 1. september. Krav om medlemskap i returordning vil gjelde fra 1. januar 2018. Medlemsskapet gjelder bedrifter som importerer eller produserer emballerte varer, og som tilfører det norske markedet minst 1000 kg emballasje av en emballasjetype per år.