Aktuelt

RannveigLandet_bredde.jpg

Ønsker innspill til ny nasjonal handlingsplan for bygg og anleggsavfall

21.09.2017

I disse dager har byggenæringen i samarbeid med avfallsbransjen ute en høring av forslag til ny Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall.


GPN_RGB.png

Ny emballasjeforskrift fra 1. september

30.08.2017

Ny emballasjeforskrift trer i kraft allerede 1. september. Krav om medlemskap i returordning vil gjelde fra 1. januar 2018. Medlemsskapet gjelder bedrifter som importerer eller produserer emballerte varer, og som tilfører det norske markedet minst 1000 kg emballasje av en emballasjetype per år.


RannveigLandet_bredde2.jpg

Forbud mot bruk av fossil fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger fra 2020

16.06.2017

Regjeringen har nå vedtatt forbudet mot bruk av mineralolje til oppvarming i eksisterende bygg som var på høring i vinter. Forbudet har vært bebudet i flere år fra både forrige og nåværende regjering.


RannveigLandet_bredde2.jpg

Utslippsfrie byggeplasser - næringen er med

23.05.2017

BNL hilser krav om utslippsfrie eller fossilfrie byggeplasser velkommen, men vi anbefaler at kravene stiller med klokskap og i dialog med næringen.


JonSandnes_shv_standard.jpg

BNL utfordrer OED: Hvordan spare 10 TWh?

23.12.2016

BNL ber om svar fra Olje- og energidepartementet på hvordan myndighetene har tenkt at Stortingets vedtak om å spare 10 TWh i eksisterende bygg innen 2030 skal følges opp.


stortinget.jpg

Viktig å tallfeste energisparemålet for Enova

25.10.2016

I energi- og miljøkomiteens høring ber BNL om at det i Enovas nye mandat må settes et tall på for hvor mye av energisparemålet på 10 TWh som skal utløses ved Enovas virkemidler innen 2030. Samtidig må Enova rigges for å håndtere tiltak rettet mot et stort antall husholdninger.