Aktuelt

siribergh_bredde.png

Veileder mot sosial dumping

13.02.2018

BNL får ofte spørsmål om regelverk mot sosial dumping. – Jeg ønsker å minne om vår veileder som heter «Veileder mot sosial dumping». Den gir en god oversikt over gjeldende regelverk og inneholder mange konkrete råd, sier Siri Bergh, advokat og direktør for arbeidsgiverpolitisk avdeling i BNL.


syk_standard.jpg

Råd for rusforebygging i arbeidslivet

09.02.2018

Alkoholkulturen på arbeidsplassen kan påvirke trivsel, helse og sikkerhet, og derfor er det viktig med kjøreregler. Helsedirektoratet har utarbeidet rusforebyggende råd for arbeidslivet.


anas-alshanti-taster.jpg

Kurs i personvern og GDPR

02.02.2018

EUs forordning for personvern blir norsk lov i 2018, og erstatter da dagens regelverk. Vi får med andre ord nye regler for personvern i Norge.


IselinSeeberg_bredde.jpg

BNLs arbeidsgiveravdeling inviterer til lunsjseminar for ledere med personalansvar og HR-personell den 14. februar

02.02.2018

Seminaret som ledes av BNLs advokat Iselin Bauer vil sette søkelyset på hva bedriftene må tenke på ved ansettelser og avslutning av arbeidsforhold.


medarbeidersamtale.PNG

Tips til medarbeidersamtalen

25.01.2018

For mange er det naturlig å ta medarbeidersamtalene ved inngangen til et nytt år. NHO har laget mange tips, råd og maler om dette teamet som du finner på Arbinn.


Digitalisering -.jpg

Er bedriften klar for å ta imot digitale sykemeldinger?

12.01.2018

Arbeidstakere i hele landet kan nå bruke hele den digitale sykmeldingen. Hittil har sykmeldingens siste del, søknaden om sykepenger, vært tilgjengelig i digital versjon bare i noen deler av landet. Fra 15. januar gjelder den i alle fylker.


heisekranogsol.png

Lærlingenes forsikringsdekning: Hva gjelder?

10.01.2018

BNL får ofte henvendelser fra bedrifter om regelverket knyttet til arbeidsgivers ansvar når det gjelder lærlinger og forsikringsdekning.


eldre2.jpg

Evaluering av AFP-ordningen: Dette mener NHO

08.12.2017

Evalueringen av AFP i privat sektor viser at flere står lenger i jobb. Men den avdekker også klare svakheter ved dagens ordning.


digitalisering_illustrasjon.jpg

Nye regler for personvern fra mai 2018

08.12.2017

Alle bedrifter er lovpålagt å håndtere kundelister, ansattopplysninger og andre personopplysninger på en sikker måte. Den nye personvernforordningen som kommer i 2018 strammer inn på dette regelverket.


euflag.png

EFTA om arbeidstid

03.12.2017

EFTA-dom klargjør hva som defineres som arbeidstid når arbeidstaker må møte opp utenfor sitt vanlige arbeidssted.