Aktuelt

briller.jpg

Nye personvernregler fra 20. juli 2018

12.07.2018

Justisdepartementet melder at EUs personvernforordning (GDPR) nå skal gjelde i Norge.


hjelmer2.jpg

Nye regler om innleie

25.06.2018

Stortinget har nylig vedtatt endringer i arbeidsmiljølovens regler for innleie av arbeidskraft. Reglene trer i kraft 1. januar 2019. I denne artikkelen har BNLs advokater oppsummert endringene.


reise.jpg

Høyesteretts avklaring om når reisetid kan være arbeidstid

06.06.2018

Reisetid til og fra jobb regnes ikke som arbeidstid, slår Høyesterett fast. Men hvis en arbeidstaker må møte et annet sted enn på sitt faste arbeidssted kan reisetiden anses som arbeidstid.


datamasiknogmann.jpg

Alt om digital sykemelding

11.05.2018

Fra15. januar 2018 er hele sykmeldingen digitalisert, inkludert søknad om sykepenger. På NHOs medlemssider Arbinn finner du svar på alt du lurer på om digital sykmelding og søknad om sykepenger.


klokke.jpg

Slik gjennomfører du lokale forhandlinger

04.05.2018

Fredag 27. april ble resultatet av LOs uravstemning klart. Der stemte 77 prosent for den inngåtte avtalen. Også YS sine medlemmer sier ja i uravstemningen. Fra før har NHO-bedriftene gitt sin tilslutning. Nå er det viktig at bedriftene gjør seg klar for lokale forhandlinger.


gdpr.PNG

NHO ønsker ikke forsinket personlov

02.05.2018

NHO liker ikke at ny personvernlov blir forsinket - og ber Stortinget om å gripe inn.


personvern_nhoadvokater.PNG

Personvern (GDPR) Er du klar for de nye reglene?

11.04.2018

Spør NHOs advokater Nina Tennebekk og Hildegunn Ytrearne Nygård om GDPR og de nye personvernreglene på Facebook 17. april fra 12.00 - 15.00.


eldre2.jpg

AFP: Dette er målene for ny modell

10.04.2018

Partene har i meklingen avtalt at det skal gjennomføres en utredning for å komme frem til en ny og mer bærekraftig ordning.


siribergh_bredde.png

Veileder mot sosial dumping

13.02.2018

BNL får ofte spørsmål om regelverk mot sosial dumping. – Jeg ønsker å minne om vår veileder som heter «Veileder mot sosial dumping». Den gir en god oversikt over gjeldende regelverk og inneholder mange konkrete råd, sier Siri Bergh, advokat og direktør for arbeidsgiverpolitisk avdeling i BNL.


syk_standard.jpg

Råd for rusforebygging i arbeidslivet

09.02.2018

Alkoholkulturen på arbeidsplassen kan påvirke trivsel, helse og sikkerhet, og derfor er det viktig med kjøreregler. Helsedirektoratet har utarbeidet rusforebyggende råd for arbeidslivet.