Aktuelt

Protokoll anlegg 2017

24.04.2017

BNL og Norsk Arbeidsmandsforbund har kommet til enighet vedr. endringer i Overenkomsten for private anlegg som følge av lønnsoppgjøret 2017


Markedskonferansen2017.JPG

Markedskonferansen 2017 - prosjekter for milliarder

24.04.2017

Fredag 5. mai går markedskonferansen 2017 av stabelen i Næringslivets Hus i Oslo. Dette er den tredje konferansen i rekken der fremtidige, offentlige byggeprosjekter og kommunale anleggsprosjekter i regionen blir presentert.


klokke.jpg

Det sentrale oppgjøret er vedtatt

24.04.2017

Det sentrale mellomoppgjøret mellom NHO og LO er nå vedtatt av partene, og de lokale forhandlingene kan nå starte.


kaffeogmuffins.png

Frokostmøte om logistikk i byggenæringen

24.04.2017

Velkommen til gratis frokostmøte 9. mai som setter fokus på viktigheten av å tenke nytt når det gjelder logistikk på byggeplasser.


Jørgen Leegaard.jpg

Jørgen Leegaard ny Startbank-leder

20.04.2017

Kompetansedirektør Jørgen Leegaard i BNL tar over som ny styreleder i Startbank etter avtroppende BNL-kollega Audun Lågøyr.


Utslippsfri byggeplass.jpg

Delta på klimadebatt 3.mai på Litteraturhuset

07.04.2017

SINTEF Byggforsk og NTNU inviterer til klimadebatt på Litteraturhuset i Oslo 3.mai. Temaet er "Hvordan bygge for lavutslippssamfunnet?" og vil bli belyst fra ulike sider av spennende foredragsholdere.


bilde_bi_2016_18.JPG

Enighet for byggeindustrien

05.04.2017

Etter forhandlinger har BNL og Fellesforbundet 5. april kommet til enighet i mellomoppgjøret om regulering av satser i Overenskomsten for byggeindustrien.


Jon_frokostmøte_samferdsel2016.png

BNL om NTP: Velg digitale løsninger

05.04.2017

– BNL er svært fornøyd med at det foreslås så mye som 1000 mrd kroner på Nasjonal transportplan (NTP) i neste planperiode. Det gir rom både for å ta igjen etterslep på vedlikehold, samt investere i gode samfunnsnyttige prosjekter. For å forvalte slike summer på best mulig måte må nå Stortinget stille tydelige krav til digitale løsninger, sier Jon Sandnes, adm. dir i BNL.


hjelmer2.jpg

Workshop - når ulykken skjer!

05.04.2017

Arbeidstilsynet og sentrale aktører i bygge- og anleggsnæringen vil på dette arrangementet dele erfaringer og kunnskap om hva vi gjør når arbeidsulykken inntreffer.


handtrykk2.jpg

Enighet i mellomoppgjøret

04.04.2017

Etter forhandlinger har BNL og Fellesforbundet 4. april kommet til enighet i mellomoppgjøret om innregulering av satser etter Fellesoverenskomsten for byggfag.