Aktuelt

JonSandnes_bredde_presse_S.png

– Fast ansatte og innleide må ha samme ansettelsesvilkår

17.11.2017

Ansatte innleide ressurser må ha lønn mellom oppdrag på samme måte som de ansatte hos entreprenørene og byggmestrene: – Dette er nøkkelen til å legge til rette for en seriøs bemanningsbransje samtidig som virksomhetene i byggenæringen kan få den fleksibiliteten til å leie inn de trenger, sier adm. dir. Jon Sandnes i BNL i et intervju til Byggeindustrien i dag.


RannveigLandet_bredde2.jpg

Måleprosjektet anbefaler å ta i bruk prestasjonsmåling i byggenæringen

15.11.2017

Konklusjonen er klar fra prosjektet Prestasjonsmåling i norsk BAE-næring (måleprosjektet). Målesystemet som er testet ut egner seg godt i Norge.


hovedavtalesingering2017.PNG

Hovedavtalen NHO-LO reforhandlet og videreført for fire år

13.11.2017

Hovedavtalen NHO-LO er partenes "grunnlov" og inngår som del I av alle overenskomster mellom disse partene.


baby_far.jpg

Mødre- og fedrekvoten øker til 14 uker

10.11.2017

Regjeringen følger opp Stortingets anmodningvedtak og foreslår å øke fedrekvoten til 14 uker. Samtidig er mødrekvoten foreslått endret til 14 uker. Endringene vil trolig tre i kraft 1. juli 2018, skriver Barne- og likestillingsdepartementet i en pressemelding.


JonSandnes_presse_Bredde.jpg

BNL: Ny tolkning av sentral godkjenning utfordrer det seriøse arbeidslivet

09.11.2017

– Det viktigste for en seriøs bransje er å ha bedrifter med egne ansatte og lærlinger. Konsekvensen av DiBKs tolkning vil svekke regjeringens tidligere signaler om viktigheten av kompetanse hos de foretak som utfører bygningsarbeider, men også dens eget arbeid mot arbeidslivskriminalitet, sier Jon Sandnes adm. dir i BNL.


Jenterogteknologi.jpg

Stort behov for teknologiutdannede

08.11.2017

En fersk undersøkelse viser at det er et stort behov for informasjon om teknologiutdanninger. Dette tar NHO tak i og arranger turneen Jenter og Teknologi i hele landet, med oppstart i går i Oslo.


lovboken.jpg

Politisk streik 15. november

07.11.2017

NHO bestrider ikke lenger lovligheten av den planlagte aksjonen 15.november.


Digitalisering -.jpg

Er bedriften klar for å ta imot digitale sykemeldinger?

03.11.2017

NAV melder om at hele sykmeldingen nå er digitalisert. Det betyr at de ansatte kan levere både del C (sykmeldingen) og del D (sykpengesøknaden) digitalt. Bedriften finner dem deretter i sin innboks i Altinn. Fra 15. januar gjelder dette i hele landet.


stortinget.png

BNLs deltakelse på høringer i forbindelse med statsbudsjettet

03.11.2017

BNL har de siste to ukene deltatt på flere høringer i Stortinget. Nå begynner budsjettforhandlingene mellom regjeringen og Venstre og KrF.


Bilde av Sverre Valde.jpg

Programmet for Byggavfallskonferansen er klart

02.11.2017

Byggavfallskonferansen 2018 avholdes i Oslo kongressenter 31. januar og 1. februar. Arrangørene venter 300 deltakere når konferansen arrangeres for tiende år på rad. Hovedtemaene er materialgjenvinning og ombruk i praksis.