Aktuelt

byggplass_finland.png

Fortsatt utfordringer med arbeid i høyden

19.09.2017

Arbeidstilsynets kampanje "Arbeid i høyden" kontrollerte typiske forhold som stillas, stiger og atkomst til tak. Målet var å få ned antall fallulykker. Dessverre viste aksjonen at det fortsatt er mange mangler ved arbeidet i høyden.


hjelmer2.jpg

Arbeidstilsynets satsing i bygg og anlegg 2013-2016

19.09.2017

Arbeidstilsynet har gjennomført 11.162 tilsyn i næringen i perioden, og 50.507 tilsyn i alt i landbasert virksomhet. Det er gjennomført flere tilsyn hos arbeidsgivere på bygg enn arbeidsgivere på anlegg.


flerkulturell_rapportlansering.JPG

Ledere med mest erfaring er minst kritiske, viser rapport om flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen

19.09.2017

Rapporten "Flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen" ble lansert av BNL i dag. – Rapporten viser at jo mer erfaring med egne utenlandske ansatte ledere har, jo mindre kritiske er de til utenlandske generelt. Det ligger også et lite utnyttet potensial i å dra nytte av kunnskap og erfaringer hos utenlandske arbeidstakere, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.


Kulturhuset.JPG

Lavenergiprogrammet: 10 år på 100 minutter

15.09.2017

Lavenergiprogrammet inviterer til avslutningsseminar 2. november i Kulturhuset i Oslo.


Steinar_fretheim.jpg

Steinar Fretheim (58) til BNL

14.09.2017

Steinar Fretheim (58) blir direktør i BNL og skal lede nyopprettet avdeling for bygningspolitikk og kommunikasjon. Steinar Fretheim kommer fra Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) og vil tiltre stillingen 18. september 2017.


Bygningsarbeider_Lavenergiprogrammet.png

Rapportlansering mandag 18. september kl. 13:00:Flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen

13.09.2017

De siste tiårene, særlig i perioden etter EU-utvidelsen i 2004, har byggenæringen i Norge vært preget av en økende andel utenlandsk arbeidskraft. I rapporten "Flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen" blir kultur og holdninger i en flerkulturell byggenæring undersøkt.


Bygningsferien 2018

12.09.2017

BNL og Fellesforbundet er enige om at den anbefalte bygningsferien 2018 legges fra mandag 9. juli til og med fredag 27. juli, altså uke 28,29 og 30.


bygg_og_anleggsteknikk.jpg

Det nye yrkesfaglige utdanningstilbudet

07.09.2017

Mandag 4. september gikk fristen ut for å gi en uttalelse på høringen av endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen (utdanningstilbudet). Dette er byggenæringens 10 viktigste punkter for hvordan utdanningen skal dekke næringens fremtidige kompetansebehov.


penogpapir.JPG

Tid for å plusse på kompetansen

06.09.2017

Kompetanse Norge lyser ut midler til kurs i grunnleggende ferdigheter. Tilskuddsordningen Kompetansepluss har vokst og er nå på rundt 200 millioner kroner årlig.


jatak kaupanger (2).png

Jatak og Anleggsgartnere Baardøy er nylig hedret for å satse på Ringer vannet

06.09.2017

Bedriftene Jatak og anleggsgartnerne Baardøy som begge holder til i Sogn og Fjordane var to av fem bedrifter som ble hedret med diplom og blomster for å satse på Ringer i vannet.