Aktuelt

krisitnoghcg_brudd.PNG

Brudd i forhandlingene mellom LO/YS og NHO

22.03.2018

Det er brudd i forhandlingene mellom LO/YS og NHO. Dermed blir det opp til Riksmeklingsmannen å hjelpe partene med å finne de beste løsningene.


glasskule.jpeg

Sjekk om eiendommen din er forurenset

21.03.2018

På Miljødirektoratets nettsted kan du selv finne ut om eiendommen din er forurenset. – Dette er noe BNL har etterlyst og mener det vil være et svært nyttig verktøy for alle som driver med utvikling av tomter og eiendom, sier Rannveig Landet, direktør for energi og miljø i BNL.


paller.jpeg

Produsenter og brukere av treemballasje må ta produsentansvar

21.03.2018

Bedrifter som benytter treemballasje må ta produsentansvar gjennom et godkjent returselskap etter Avfallsforskriftens nye kapittel 7 fra og med 1. januar 2018.


ØysteinDorum.PNG

NHOs kvartalsrapport: Moderat oppsving

21.03.2018

NHO-bedriftene melder nå om flere ansettelser, færre oppsigelser og tiltakende knapphet på kompetent arbeidskraft, i en fersk medlemsundersøkelse.


handshake2018 .jpg

Lønnsoppgjøret 2018: Siste uke med forhandlinger

20.03.2018

Det kan bli brudd i forhandlingene torsdag 22. mars. Husk fristen for å sende ut betinget permitteringsvarsel.


Jørgen_standard.jpg

Flere søker til bygg og anlegg

16.03.2018

For fjerde år på rad er det en øker søkertallene til Bygg og anleggsteknikk. – Dette er veldig gode nyheter, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL.


Bygningsarbeider_Lavenergiprogrammet.png

Ny tilbudstruktur for yrkesfagene

14.03.2018

Mange av BNL og bransjenes innspill til ny tilbudsstruktur for yrkesfagene er blitt lyttet til, sier Jørgen Leegaard, direktør for Samfunnspolitikk i BNL.


Rannveig_Landet_bredde.png

Ny rapport viser store lekkasjer av klimagassen HFK

13.03.2018

-Rapporten peker på dårlig vedlikehold, manglende kontroll med lekkasjer og ulovlige utslipp når anleggene skrotes, som årsaker, sier leder av NHP-nettverket Rannveig R Landet i BNL.


Steinar_fretheim.jpg

Samhandlingsmøte for Digitalt veikart

13.03.2018

7. mars samlet BNL 70 deltakere til et samhandlingsmøte for Digitalt veikart. – Hensikten med denne samlingen var å synliggjøre behov for tydelige rammer og forpliktelser for det videre arbeidet med det digitale veikartet, sier direktør Steinar Fretheim som leder arbeidet fra BNL.


handshake2018 .jpg

Tariffoppgjøret 2018 er i gang

12.03.2018

Mandag overleverte LO sine krav til NHO. Her er noen viktige datoer fremover, og informasjon til NHOs medlemmer om oppgjøret.