Aktuelt

KristinSkogenLund_pressebilde.jpg

NHOs seks tiltak mot arbeidslivskriminalitet

19.01.2018

– Jeg frykter at selve fundamentet i det norske velferdssamfunnet kan forvitre, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Nå varsler hun sterkere lut for å få bukt med arbeidslivskriminaliteten.


Rannveig_Landet_bredde.png

BNL mener det er fornuftig å flytte Enova til Klima- og miljødepartementet

18.01.2018

Ansvaret for Enova SF overføres fra Olje- og energidepartementet til Klima- og miljødepartementet.


konferanse.jpg

Tariffkonferanse 2. mars 2018

18.01.2018

Byggenæringens Landsforening inviterer alle medlemsbedrifter (arbeidsgiversiden) til en felles tariffkonferanse før lønnsoppgjøret 2018 den 2. mars på Næringslivets hus.


IselinSeeberg_bredde.jpg

BNLs arbeidsgiveravdeling inviterer til lunsjseminar for ledere med personalansvar og HR-personell den 14. februar

17.01.2018

Seminaret som ledes av BNLs advokat Iselin Bauer vil sette søkelyset på hva bedriftene må tenke på ved ansettelser og avslutning av arbeidsforhold.


rannveigLandet_stortinget.PNG

Viktig med tett samarbeid mellom myndigheter og næring om avfallspolitikk og sirkulær økonomi

15.01.2018

BNL deltar i dag på høring i Stortinget om avfall som ressurs - avfallspolitikk og sirkulær økonomi. - Byggenæringens nasjonale handlingsplan er sentral for at Norge skal lykkes med sin politikk for sirkulær økonomi. Det er derfor viktig at myndighetene samarbeider med næringen i gjennomføringen av planen, sier Rannveig R. Landet, direktør for energi og Miljø i BNL


JonSandnes_bredde_presse_S.png

BNL om regjeringsplattformen: Positivt for digitaliseringen av Norge

15.01.2018

Regjeringen sender et tydelig signal til næringslivet om at Norge skal digitaliseres. Næringslivet må forberede seg på å møte et digitalt offentlig Norge. – BNL er spesielt fornøyd med at de fremhever behovet for at lover og reguleringer og utdanningen må tilpasses en digital fremtid for å kunne ta ut gevinstene i byggenæringen, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.


Digitalisering -.jpg

Er bedriften klar for å ta imot digitale sykemeldinger?

12.01.2018

Arbeidstakere i hele landet kan nå bruke hele den digitale sykmeldingen. Hittil har sykmeldingens siste del, søknaden om sykepenger, vært tilgjengelig i digital versjon bare i noen deler av landet. Fra 15. januar gjelder den i alle fylker.


forskrifter.jpg

Endringer i arbeidsmiljø-forskriftene fra 1. januar

12.01.2018

Arbeids- og sosialdepartementet har fastsatt endringer i arbeidsmiljøforskriftene. Endringene gjelder fra 1. januar 2018.


MGF_volvo.PNG

Maskinregisteret operativt

12.01.2018

Maskingrossistenes forening skriver i en pressemelding at Maskinregisteret nå er ferdigutviklet og de første registrerte maskinene ruller ut på det norske markedet.


syk.jpg

Sykmeldte kan gå tilbake til jobb uten å avtale med NAV

12.01.2018

Nå kan også de som er 100 % sykmeldt gå tilbake til arbeid før sykmeldingsperioden er utløpt uten å gi beskjed til NAV på forhånd. Den sykmeldte trenger bare å gjøre avtale med arbeidsgiveren. Endringen skal gjøre det lettere å komme raskere tilbake i arbeid.