Aktuelt

syk_standard.jpg

Nasjonalt sykefravær 1. kv. 2017

23.06.2017

Sykefraværet i Norge for 1.kvartal 2017 er 6,4 prosent, omtrent uendret sesongjustert fra siste kvartal 2016, viser tall fra SSB.


byggplass_finland.png

Nye prognoser: Fortsatt sterk vekst i bygge- og anleggsmarkedet

22.06.2017

Veksten i bygge- og anleggsmarkedet ventes å bli på 5,6 prosent, nesten like høy som 2016 viser prognoser fra Prognosesenteret utført på vegne av BNL.


sykdom.jpg

Legemeldt sykefravær i bygg- og anlegg 2016:

22.06.2017

Det legemeldte sykefraværet for BNL-bedriftene for 2016 er 5 prosent. Dette er en liten økning fra foregående år. NHO-bedriftene totalt ligger på 4,8 prosent.


heisekranogsol.png

Elektroniske oversiktslister – krav i byggherreforskriften fra 1.juli 2017

20.06.2017

Fra 1. juli gjelder et nytt krav om at oversiktslister over arbeidstakere på bygge- og anleggsplasser skal føres elektronisk.


TrondGiske.jpg

BNLs opplæringskonferanse 2017

20.06.2017

BNLs opplæringskonferanse 2017 samlet over 60 deltakere fra opplæringskontorene, bransjene og BNL i Lillestrøm. Konferansen belyste ulike temaer knyttet til fagutdanning, rekruttering og lærlinger.


RannveigLandet_bredde2.jpg

Forbud mot bruk av fossil fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger fra 2020

16.06.2017

Regjeringen har nå vedtatt forbudet mot bruk av mineralolje til oppvarming i eksisterende bygg som var på høring i vinter. Forbudet har vært bebudet i flere år fra både forrige og nåværende regjering.


solvik_olsen.jpg

Samferdselsministeren testkjører modulvogntog sammen med Treindustrien

12.06.2017

Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen skal være med på testkjøring av modulvogntog tirsdag 13. juni kl 15.00 på Eidsvoll ved Andelva rasteplass nordgående retning.


FR_logo_Bm_rgb.png

Er Nærings-ph.d. noe for din bedrift?

09.06.2017

Forskningsrådet tilbyr økonomisk støtte til bedrifter som ønsker å utføre et mindre forskningsprosjekt i form av et doktorgradsprosjekt. Alle kvalifiserte Nærings-ph.d.-søknader kan motta prosjektstøtte i år


hjelmer2.jpg

Fagsjef/rådgiver HMS

07.06.2017

Vi søker etter dyktig fagsjef med ansvar for HMS-området i BNL. Fagsjefen vil jobbe med et bredt spekter av HMS-spørsmål i BNLs bransjer og i samarbeid med NHO-fellesskapet.


bnls generalforsamling Dag.png

Nye vedtekter i BNL

01.06.2017

På BNLs generalforsamling 31. mai 2017 ble de nye foreslåtte vedtektsendringene vedtatt.