Aktuelt

briller.jpg

Nye personvernregler fra 20. juli 2018

12.07.2018

Justisdepartementet melder at EUs personvernforordning (GDPR) nå skal gjelde i Norge.


kurs.jpg

Kurs om innleieregelverket

05.07.2018

I tillegg til informasjonsmøter arrangerer BNL også halvdagskurs om innleie den 25. oktober. Her vil BNL gå mer i dybden på innleieregelverket i sin helhet og også ta for seg reglene om midlertidige ansettelser


konferanse.jpg

Informasjonsmøter om nye innleieregler

05.07.2018

BNLs advokater inviterer til informasjonsmøter om de nylig vedtatte lovendringene om innleie og ansettelser ulike steder i landet. Det første møtet skal være 28. august i Kristiansand.


baby_far.jpg

Endringer i foreldrepermisjonen fra 1. juli 2018

03.07.2018

Fra 1. juli 2018 endres mødre- og fedrekvoten i foreldrepermisjonen fra 10 uker til 15 uker. Det betyr at 15 uker av permisjonen er forbehold mor og 15 uker av permisjonen er forbeholdt far.


OlaElvestuen.PNG

Først ute med utslippskutt på byggeplassene

29.06.2018

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) roser næringslivet for å satse på fossil- og utslippsfrie byggeplasser. Fredag 15. juni fikk Elvestuen overrakt en veileder som viser hvordan utslippene på norske byggeplasser kan kuttes helt.


lærling_blikkenslager.jpg

Endringer i regelverket på Sentral godkjenning er sendt på høring

29.06.2018

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender nå på høring forslag til mindre endringer og justeringer i reglene for Sentral godkjenning. Høringsfristen er 15. september.


hjelmer2.jpg

Nye regler om innleie

25.06.2018

Stortinget har nylig vedtatt endringer i arbeidsmiljølovens regler for innleie av arbeidskraft. Reglene trer i kraft 1. januar 2019. I denne artikkelen har BNLs advokater oppsummert endringene.


forstørrelseglassogparafraf.jpg

Regelendringer fra 1. juli

25.06.2018

Her er en oversikt fra Finansdepartementet over noen viktige regelendringer fra 1. juli 2018 som går under Finansdepartementets ansvarsområde.


heisekranogsol.png

Nye prognoser: Forventer anleggsboom

22.06.2018

Det er fortsatt høyt aktivitetsnivå i næringen, men det er store forskjeller mellom de ulike markedene. - Prognosene viser at til tross for gode makroutsikter, venter vi lavere veksttakt i BA-markedet fremover enn i 2016 og 2017. Det blir mindre boligbygging, men anlegg er fortsatt i vekst, sier Jon Sandnes adm. dir. i Byggenæringens Landsforening (BNL).


ØysteinDorum.PNG

NHOs kvartalsrapport: Flere bedrifter mangler folk

20.06.2018

En rekke bedrifter melder om at det blir stadig mer krevende å få tak i kvalifisert arbeidskraft, viser NHOs siste medlemsundersøkelse.