Sentrale oppgjør 2016

Publisert: 10.06.2016 Endret: 10.06.2016

Her er en oversikt over hvilke overenskomster som BNL har forhandlet i årets oppgjør og resultater. Når de nye overenskomstene er ferdig trykket, vil de også bli lagt her på våre nettsider. 

klokke.jpg

FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG (Nr 331)
Avtaleansvarlig: Annicken Iversen
Forhandlingsdato: Oppstart 10. mars 2016
Status: Ferdig
Tariffnytt 

Byggevareindustrien (nr. 328)
Avtaleansvarlig: Thomas Scheen
Forhandlingsdato: Oppstart 14. mars
Status: Ferdig
Tariffnytt 

Private anlegg (nr. 4)
Avtaleansvarlig: Thomas Scheen
Forhandlingsdato: 12. mai
Status:Ferdig
Enighetsprotokoll 

Asfalt (nr 6, 37 og 500)
Avtaleansvarlig: Bjarne Brunæs
Forhandlingsdato: 19.04.
Status:Ferdig
Tariffnytt 

Tømmermålerovenskomsten
Avtaleansvarlig: Thomas Scheen
S
tatus: Ferdig

Alle nye overenskomster blir trykket opp i disse dager. Spørsmål om bestillinger og forsendelser av overenskomster rettes hovedsaklig til:

e-post: post@bnf.as 

KONTAKT

Annicken Iversen

Advokat

  Telefon:  

  Mobil:   992 07 731

  E-post:  

Bjarne Brunæs

Advokat

  Telefon:  

  Mobil:   908 33 783

  E-post:  

Iwona Kilanowska

Rådgiver/forhandler

  Telefon:  

  Mobil:   982 04 751

  E-post: