Mellomoppgjøret - Resultater

Her vil du finne nyheter og relevant informasjon om tariffoppgjørene. Tariffavtaler finnes under lenken tariffavtaler.

Mellomoppgjør omhandler kun lønn, mens hovedoppgjør kan omfatte alle bestemmelser i overens­komsten eller nye tema som en av partene ønsker å regulere.

NHO vedtok sin forhandlingsposisjon på representantskapet 1 mars. 

NHO og LO kom til enighet tirsdag 14. mars.
Mellomoppgjøret 2017:Partene er blitt enige om en lønnsøkning på 50 øre i timen til alle. De som tjener under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn skal få halvannen krone ekstra, til sammen to kroner. Rammen er 2,4 prosent. Tilleggene gis med virkning fra 1. april. 
Les mer her

Se under for resultater på våre overenskomster:

mobil.png

Resultater

Resultater fra satsreguleringer 2017

Fellesoverenskomsten for byggfag: 
Tariffnytt  
Les hele protokollen her

Byggeindustrien: Protokoll Byggeindustri

Asfalt:Protokoll

Private anlegg: Protokoll 

Nyheter - arbeidsliv

NinaMelsom.jpg

Fem punkter mot seksuell trakassering

27.11.2017

Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet går sammen med LO og NHO om å gi bedriftene råd for å få en slutt på seksuell trakassering i arbeidslivet.

flerkulturell_rapportlansering.JPG

Ledere med mest erfaring er minst kritiske, viser rapport om flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen

19.09.2017

Rapporten "Flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen" viser at jo mer erfaring med egne utenlandske ansatte ledere har, jo mindre kritiske er de til utenlandske generelt.

Bygningsferien 2018

12.09.2017

BNL og Fellesforbundet er enige om at den anbefalte bygningsferien 2018 legges fra mandag 9. juli til og med fredag 27. juli, altså uke 28,29 og 30.