Mellomoppgjøret - Resultater

Her vil du finne nyheter og relevant informasjon om tariffoppgjørene. Tariffavtaler finnes under lenken tariffavtaler.

Mellomoppgjør omhandler kun lønn, mens hovedoppgjør kan omfatte alle bestemmelser i overens­komsten eller nye tema som en av partene ønsker å regulere.

NHO vedtok sin forhandlingsposisjon på representantskapet 1 mars. 

NHO og LO kom til enighet tirsdag 14. mars.
Mellomoppgjøret 2017:Partene er blitt enige om en lønnsøkning på 50 øre i timen til alle. De som tjener under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn skal få halvannen krone ekstra, til sammen to kroner. Rammen er 2,4 prosent. Tilleggene gis med virkning fra 1. april. 
Les mer her

Se under for resultater på våre overenskomster:

mobil.png

Resultater

Resultater fra satsreguleringer 2017

Fellesoverenskomsten for byggfag: 
Tariffnytt  
Les hele protokollen her

Byggeindustrien: Protokoll Byggeindustri

Asfalt:Protokoll

Private anlegg: Protokoll 

Nyheter - arbeidsliv

Lærlinger og forsikringsdekning

14.07.2017

BNL får ofte henvendelser fra bedrifter om regelverket knyttet til arbeidsgivers ansvar når det gjelder lærlinger og forsikringsdekning.

heisekranogsol.png

Sommervikarer?

01.06.2017

Skal du ansette sommervikarer i sommer? BNL har laget en liste over de syv viktigste punkter du som arbeidsgiver bør være oppmerksom på. Huskeliste for arbeidsgivere ved ansettelse av unge sommervikarer.

Minstelønnssatser allmenngjort

12.05.2017

Minstelønnssatsene i byggfagoverenskomsten er nå allmenngjort, med virkning fra 1.juni 2017.