Mellomoppgjøret

Her vil du finne nyheter og relevant informasjon om tariffoppgjørene. Tariffavtaler finnes under lenken tariffavtaler.

Et mellomoppgjør innebærer forhandlinger om lønnsregulering for medarbeidere som er omfattet av tariffavtaler med såkalt "annet års reguleringsklausul".

Forhandlingene i mellomoppgjøret føres på grunnlag av den økonomiske situasjon på forhandlingstidspunktet, utsiktene for 2. avtaleår samt pris- og lønnsutviklingen i 1. avtaleår.

Det er med andre ord disse forholdene som har betydning for hvor stort lønnstillegg partene kommer frem til for 2017.

Dersom LO og NHO ikke kommer til enighet, har partene anledning til å bruke streik eller lockout som virkemiddel.

Mellomoppgjør omhandler kun lønn, mens hovedoppgjør kan omfatte alle bestemmelser i overens­komsten eller nye tema som en av partene ønsker å regulere.

NHO vedtok sin forhandlingsposisjon på representantskapet 1 mars. 

NHO og LO kom til enighet tirsdag 14. mars. Les mer her

mobil.png

Resultater

Mellomoppgjøret 2017:Partene er blitt enige om en lønnsøkning på 50 øre i timen til alle. De som tjener under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn skal få halvannen krone ekstra, til sammen to kroner. Rammen er 2,4 prosent. Tilleggene gis med virkning fra 1. april.

Resultater fra hovedoppgjøret 2016

FOB: Riksmeklerens møtebok og tariffnytt om resultatet
Byggeindustrien: Riksmeklerens møtebok og tariffnytt om resultatet
Asfalt:Protokoll
Private anlegg: Tariffnytt med resultat

Siste tariffnyheter

byggplass_finland.png

Regulering av minstelønnssatser

20.03.2017

4. og 5. april vil det bli gjennomført forhandlinger når det gjelder minstelønnssatser for byggfagsoverenskomsten og overenskomsten for byggeindustrien.

kristinoggerd.JPG

Enighet om lønnsoppgjøret

14.03.2017

LO og NHO er enige om en ramme på 2,4 prosent for årets mellomoppgjør.

Handshake_6mars2017.jpg

Mellomoppgjøret i gang

06.03.2017

I dag 6. mars møttes partene NHO og LO til oppstart for årets mellomoppgjør. - Vi må sikre og skape arbeidsplasser, mener NHO.