Mellomoppgjøret - Resultater

Her vil du finne nyheter og relevant informasjon om tariffoppgjørene. Tariffavtaler finnes under lenken tariffavtaler.

Mellomoppgjør omhandler kun lønn, mens hovedoppgjør kan omfatte alle bestemmelser i overens­komsten eller nye tema som en av partene ønsker å regulere.

NHO vedtok sin forhandlingsposisjon på representantskapet 1 mars. 

NHO og LO kom til enighet tirsdag 14. mars.
Mellomoppgjøret 2017:Partene er blitt enige om en lønnsøkning på 50 øre i timen til alle. De som tjener under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn skal få halvannen krone ekstra, til sammen to kroner. Rammen er 2,4 prosent. Tilleggene gis med virkning fra 1. april. 
Les mer her

Se under for resultater på våre overenskomster:

mobil.png

Resultater

Resultater fra satsreguleringer 2017

Fellesoverenskomsten for byggfag: 
Tariffnytt  
Les hele protokollen her

Byggeindustrien: Protokoll Byggeindustri

Asfalt:Protokoll

Private anlegg: Protokoll 

Siste tariffnyheter

Minstelønnssatser allmenngjort

12.05.2017

Minstelønnssatsene i byggfagoverenskomsten er nå allmenngjort, med virkning fra 1.juni 2017.

Protokoll Asfalt 2017

28.04.2017

Det er avholdt forhandlingsmøte mellom BNL, Norsk Arbeidsmandsforbund og Fellesforbundet om regulering av satser i Overenskomt for Asfaltarbeid og veivedlikehold ved mellomoppgjøret 2017.

Protokoll anlegg 2017

24.04.2017

BNL og Norsk Arbeidsmandsforbund har kommet til enighet vedr. endringer i Overenkomsten for private anlegg som følge av lønnsoppgjøret 2017