Lokale forhandlinger

Lokale forhandlinger starter opp etter at de sentrale forhandlingene er avsluttet og vedtatt. Lokale forhandlinger skjer vanligvis i perioden mai – oktober.

handtrykk_fb.jpg

Sjekkliste for lokale lønnsforhandlinger

NHO har utviklet en sjekkliste for lokale forhandlinger. 

Nøkkelen til gode forhandlnger ligger i kontinuerlige forberedelser gjennom året. Ikke minst er jevnlig kontakt med de tillitsvalgte svært viktig. Tillit, et godt forhandlingsklima og gode forhandlingsløsninger skapes ikke først og fremst i et forhandlingsmøte, men gjennom samarbeid over tid.

Lokale forhandlinger

Overenskomstene forutsetter at det skal føres lokale forhandlinger mellom bedriften og de tillitsvalgte en gang per år for å fastsette lønnsreguleringen for arbeider og funksjonærer. Hoveddelen av lønnsutviklingen i byggenæringen skjer gjennom slike forhandlinger.

Fagforeningens rett til lokale forhandlinger følger direkte av overenskomstene. Lokale forhandlinger skal derfor ikke påbegynnes før den sentrale overenskomsten er vedtatt. Ved vedtakelsen av den sentrale overenskomsten inntrer fredsplikten etter arbeidstvistloven. Streik eller annen arbeidskamp kan derfor ikke benyttes i forbindelse med de lokale forhandlingene. 

Disse forhandlingene starter opp etter at de sentrale forhandlingene er avsluttet og vedtatt. Lokale forhandlinger skjer vanligvis i perioden mai-oktober.

De samlede lønnstillegg i bedriften skal fastsettes ut fra fire kriterier; bedriftens økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne.

 


KONTAKT
bjarnebrunes_pf.jpg

Bjarne Brunæs

Advokat

  Telefon:  

  Mobil:   908 33 783

  E-post:  

annickeniversen_pf.jpg

Annicken Iversen

Advokat

  Telefon:  

  Mobil:   992 07 731

  E-post:  

Iselin_svarthvit2.jpg

Iselin Bauer Seeberg

Advokat / forhandler

  Telefon:  

  Mobil:   95218569

  E-post: