Akkordtariffer

Akkord er et prestasjonslønnssystem og kan egne seg i bygg- og anleggsfagene fordi arbeidsmetodene er preget av gjentakelser. Et velfungerende akkordlønnssystem kan både øke produktiviteten for bedriften og bidra til høyere lønn for  arbeidstakerne.

Akkordlønn brukes i dag i bygge- og anleggsbransjen.  Akkordarbeid er regulert i tariffavtale.

I anleggsfagene bygger akkordarbeid på avtaler utviklet i bedriften.

For byggfagene kan partene i bedriften avtale akkord. Det er utviklet landsomfattende akkordtariffer i de fleste fag innenfor bygg. Bedrifter som er bundet av tariffavtale kan bruke disse som sitt lønnssystem. Dsse akkordtariffer finnes i byggfagene

Akkordtariffen forvaltes og vedlikeholdes av bransjen. Akkordtariffene er del av Fellesoverenskomsten for byggfag.

BNL eller bransjeforening kan kontaktes for spørsmål knyttet til akkordtariffene.

KONTAKT
bjarnebrunes_pf.jpg

Bjarne Brunæs

Advokat

  Telefon:  

  Mobil:   908 33 783

  E-post:  

annickeniversen_pf.jpg

Annicken Iversen

Advokat

  Telefon:  

  Mobil:   992 07 731

  E-post:  

Iselin_svarthvit2.jpg

Iselin Bauer Seeberg

Advokat / forhandler

  Telefon:  

  Mobil:   95218569

  E-post: