Sykefravær og IA

BNL har arbeidet aktivt for at avtalen om inkluderende arbeidsliv skal bli kjent og fungere ute i bedriftene. BNL har i overkant av 500 IA bedrifter.

IA-avtalen virker

Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) er evaluert: IA-metoden virker – når den tas i bruk.

Det nasjonale målet på 20 prosent reduksjon i sykefravær er ikke nådd. Men en evaluering, utført av Sintef, viser at virksomheter som inngår IA-avtale og arbeider målrettet, får reduksjon i sykefraværet.

Målet med avtalen er:

  • Sykefraværet skal reduseres med minst 20 prosent
  • Flere med redusert arbeidsevne skal komme i arbeid
  • Den reelle pensjoneringsalderen skal økes

IA-virksomheter
Når en virksomhet signerer en samarbeidsavtalemed NAV, blir den en
IA-virksomhet. IA-virksomheter får en egen kontaktperson hos NAVs arbeidslivssenter i fylket, og får tilgang på noen økonomiske virkemidler forbeholdt IA-virksomheter.

Kontaktpersonen gir råd og veiledning i IA-arbeidet og sørger for at virkemidler utløses raskt og effektivt. Kontaktpersonen kan bistå virksomheten i vanskelige enkeltsaker og har også en koordinerende rolle overfor NAV lokalt og andre offentlige instanser.

Det koster ingenting å signere en samarbeidsavtale og den kan sies opp med en måneds varsel.

Oppfølging av sykmeldte
Fra 1. Juli 2011 kom det nye regler for oppfølging av sykmeldte.

Viktige elementer er:

  • Sterkere fokus på oppfølging og tilrettelegging fra arbeidsgiver
  • Klare forventninger til legens rolle
  • Krav til medvirkning fra den sykmeldte
  • Oppfølging fra NAV

Tidspunkter for oppfølging av sykmeldte:

 

Mer informasjon finner du på NAVs hjemmeside.

KONTAKT
AliRezaTirna_shv.jpg

Ali Reza Tirna

Fagsjef HMS

  Telefon:  

  Mobil:   97612323

  E-post: