Statistikk

Her finner du sykefravær og skadestatistikk fra byggenæringen og annen nyttig statistikk for alle næringer.

Statistikk over sykefravær

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) innhenter hvert år informasjon om sykefraværet i medlemsbedriftene. Statistikken viser utviklingen fra 1993 og fram til i dag.

 
syk_standard.jpg

Lege- og egenmeldt sykefravær bygg og anlegg

Sykefravær i prosent av avtalte dagsverk for alle arbeidstakere. (Kilde: NHOs sykefraværsstatistikk.)  

 Denne grafen viser tallene for det legemeldte fraværet kvartalsvis for bygg og anlegg. Sist oppdatert 16. april 2018. 

Totalt sykefravær (egen- og legemeldt) for NHO – alle næringer er 5,7 %.

 Kilde: NHOs sykefraværsstatistikk

Les mer om NHOs sykefraværsstatistikk på: www.arbinn.no


Yrkesskader

EBA innhenter statistikk fra medlemsbedriftene om yrkesskader. Denne statistikken som omfatter alle ansatte i bedriften, har vi historiske tall på siden 1993.
H-verdi

H1-verdi viser hyppighet av arbeidsulykker som er så alvorlige at det medfører fravær fra arbeid/arbeidsplassen.


F-verdi

F-verdi viser fraværsomfanget, dvs. antall fraværsdager pga. skader pr 1.000.000 arbeidede timer. H og F-verdi beregnes for rullerende 12 måneder.  


KONTAKT
AliRezaTirna_shv.jpg

Ali Reza Tirna

Fagsjef HMS

  Telefon:  

  Mobil:   97612323

  E-post: