Statistikk

Her finner du sykefravær og skadestatistikk fra byggenæringen og annen nyttig statistikk for alle næringer.

Statistikk over sykefravær

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) innhenter hvert år informasjon om sykefraværet i medlemsbedriftene. Statistikken viser utviklingen fra 1993 og fram til i dag.

Sykefravær







syk_standard.jpg

Lege- og egenmeldt sykefravær bygg og anlegg

Sykefravær i prosent av avtalte dagsverk for alle arbeidstakere. (Kilde: NHOs sykefraværsstatistikk.)  

Det legemeldte fraværet i 2. kvartal 2016 er  5,2 prosent, noe som er en nedgang fra 1.kvartal da andelen var på 5,6 prosent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kilde: NHOs sykefraværsstatistikk


Yrkesskader

EBA innhenter statistikk fra medlemsbedriftene om yrkesskader. Denne statistikken som omfatter alle ansatte i bedriften, har vi historiske tall på siden 1993.

Antall personskader


H-verdi

H1-verdi viser hyppighet av arbeidsulykker som er så alvorlige at det medfører fravær fra arbeid/arbeidsplassen.


F-verdi

F-verdi viser fraværsomfanget, dvs. antall fraværsdager pga. skader pr 1.000.000 arbeidede timer. H og F-verdi beregnes for rullerende 12 måneder.  


KONTAKT
Siri_Melander_Møllerud_portrett.png

Siri Melander Møllerud

HMS-fagsjef

Vikar

  Telefon:  

  Mobil:   91745802

  E-post: